Bli med å påvirke den nye nasjonale digitaliseringsstrategien

22. november inviteres du til Agderbrølet - et felles innspillsmøte om den nye nasjonale digitaliseringsstrategien.

Meld deg på innen 17. november.

Offentlig sektor, privat næringsliv, akademia og frivillige organisasjoner inviteres til å samarbeide om å forme regionens digitale fremtid ved å sende ett felles høringssvar på vegne av aktørene i #vårtagder og regionen.

Digi Agder 2.png

Digi Agder-samling i juni. Digi Agder består av representanter fra hele Agder, og inngår i #VårtAgder

Om programmet

Programmet for dagen begynner klokka 14.30 med lett servering og drikke, før deltakerne ønskes velkommen av Digi Agder ved Rune Johansen og fylkeskommunedirektør Tine Sundtoft.
Videre vil våre konferansierer Kai Steffen Østensen fra Nkom og Cathrine Stien lede oss gjennom et program med innlegg fra relevante aktører som blant andre Heidi Engestøl, organisasjonssjef i Vennesla kommune, og Gøril Hannås, viserektor for samfunnskontakt og nyskaping ved UIA, og Roar Osmundsen fra Næringsforening i Kristiansandsregionen.
Etter en god introduksjon til temaet for dagen, vil vi ha gruppediskusjoner hvor alle deltakere får legge frem innspill.
Vi runder av dagen med en panelsamtale om innspillene fra gruppene.

Bakgrunn

– Formålet med innspillsmøtet er å samle synspunkter til digitaliseringsstrategien fra ulike brukergrupper i regionen vår, sier digitaliseringssjef i Kristiansand kommune, Ann-Helen Moum. – Regjeringen har startet arbeidet med denne strategien, som skal være klar i 2024.
Strategien skal blant annet sette kursen for videre digitalisering av offentlig sektor, legge bedre til rette for næringsrettet digitalisering og ta opp viktige samfunnsspørsmål. Målet er en sterkere samordning og utvikling av en helhetlig politikk som gå på tvers av offentlig og privat sektor.
Digi Agder-aktørene ønsker å identifisere og adressere de primære utfordringene strategien må takle, og å utforske hvilke spesifikke tiltak og reguleringer som er nødvendige fra myndighetenes side.
– Det er viktig for oss å forstå de store utviklingstrekkene og drivkreftene i feltet, inkludert de unike utfordringene som ulike organisasjoner og individer møter. Til sist, vi er interessert i å høre hvordan ulike aktører ønsker å bidra til arbeidet med utforming og implementering av denne strategien, sier Moum. Mest av alt vil vi vise at i Agder ser vi muligheter og møter utfordringer sammen.

Innspillsmøte for ny nasjonal digitaliseringsstrategi - LinkedIn.jpg

Det blir servert en liten matbit og drikke. Vi trenger derfor din påmelding innen fredag 17. november.

Meld deg på her

Innspillsmøtet er et samarbeid mellom Digi Agder, Agder fylkeskommune, Digin, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og UiA.
Vi gleder oss til en innholdsrik dag med spennende diskusjoner, håper vi sees der!

Har du spørsmål? Ta kontakt med digitaliseringsrådgiver Marco Cattini på e-post marco.cattini@kristiansand.kommune.no