Kommunen og politiet samarbeider godt

Politiet og Kristiansand kommune samarbeider på mange felt. Blant de viktigste møteplassene er politirådet. -Vi jobber sammen for en trygg og inkluderende by, sier ordføreren.

Politifolk og kommuneledere i møte

Bildet bak fra venstre: Kriminalitetsforebyggende koordinator Johanne Benitez Nilsen,  beredskapssjef Sigurd Paulsen,  varaordfører Charlotte Beckmann Finnestad, ordfører Mathias Bernander, politisk rådgiver Ismail Mahammed, kommunedirektør Camilla B. Dunsæd. Politiet fra venstre: Politstasjonssjef i Kristiansand Jan Terje Aas, politistasjonssjef i Søgne og Songdalen Bodil Flo Berge, og politikontakt i Søgne og Songdalen Terje Erklev. 

Politiråd er en landsdekkende ordning, og innebærer et formelt samarbeid mellom øverste ledelse i både kommune og lokalt politi. I Kristiansand baseres arbeidet på en samarbeidsavtale som fornyes hvert annet år.

Rådet hadde nylig møte i Rådhuskvartalet.

Samarbeidet skal bidra til:

 • Felles ansvar for kriminalitetsforebygging og innbyggernes trygghet
 • Styrke dialog og samarbeid mellom politi og kommune
 • Bedre informasjonsflyt og felles kunnskapsgrunnlag mellom politi og kommune
 • Et godt samarbeid i beredskaps- og krisesituasjoner
 • Tidlig innsats med et særlig fokus på barne- og ungdomskriminalitet

Samarbeidet fokuserer særlig på disse områdene:

 • Barne- og ungdomskriminalitet
 • Vold i nære relasjoner
 • Seksuelle overgrep mot barn
 • Personer med alvorlig voldspotensial
 • Radikalisering
 • Trafikksikkerhet
 • Trygt uteliv
 • Operativ beredskap, øvelser og evakuering- og pårørendesenter

Topptungt

Fra kommunen deltar ordfører/varaordfører, kommunedirektør, beredskapssjef og kriminalitetsforebyggende koordinator.

Fra politiet deltar politistasjonssjef i Kristiansand, politistasjonssjef i Søgne og Songdalen, en seksjonsleder og en politikontakt.

Ressurspersoner fra kommune eller politi møter ved behov.

Politirådet møtes to ganger i året, i desember og juni.  Politirådet i Kristiansand har eksistert i over ti år og ordføreren legger stor vekt på å fortsette det gode samarbeidet.

-Vi har mange felles interesser og jobber spesielt godt sammen på det forebyggende arbeidet, sier Bernander.

Godt samarbeid

Politistasjonssjef i Kristiansand, Jan Terje Aas, er også svært fornøyd med samarbeidet.

-Jeg forventer at vi fortsetter det gode samarbeidet vi har hatt. Dette er viktig for politiet og for innbyggerne, sier Aas.

Kommunen og politiet har mange møtepunkter gjennom året. Politiet deltar minst to ganger i året i formannskapet for å presentere det lokale kriminalitetsbildet. Det ene møtet har et særskilt fokus på barne- og ungdomskriminalitet hvor informasjon gis i samarbeid med kommunen.

Kontakt for media

Ismail Mahammed

Politisk rådgiver

40186763