Velger ordfører og varaordfører

Det nye bystyret samles til sitt første møte i Rådhuset onsdag 11. oktober klokka 17.00. På møtet skal det blant annet velges formannskap, ordfører og varaordfører. 

Ordforer2.jpg

Her er det Terje Øydne Pettersen som avgir sin stemme da bystyret hadde sitt første møte i 2019. 

Tidlig i møtet skal kommunestyrevalget 2023 formelt godkjennes av det nye bystyret.

Dette er bystyret

Deretter blir det valg av formannskap. Når formannskapet er valgt, blir det valg av ordfører og varaordfører. Disse må velges blant de som er valgt til å sitte i formannskapet. 

  
Det skal også velges medlemmer til kommunalutvalg, kontrollutvalg, valg- og honorarutvalg og klagenemnd. 
  
I løpet av kvelden skal det også vedtas en rekke reglementer. 

Sakskart
 
Møtet er åpent for publikum. Det overføres også direkte på Kristiansand kommunes nett-TV.  

Nett-TV