Navnebrortrøbbel ved utsending av vannmålerkort

I forbindelse med utsending av vannmålerkort er det oppstått en utfordring med forveksling av kort til abonnenter med like navn.

Saken er løst 22.desember 2023.

Kommunen har nylig tatt i bruk et nytt datasystem for vannmålere. I den forbindelse har det oppstått en koblingsfeil for personer med like navn. Når målerkortene er blitt sendt ut, kan en del av disse være sendt til feil person. Eksempelvis kan Olav Hansen i Brennåsen ha fått målerkortet til Olav Hansen i sentrum.

Vi ønsker at de som ser at målerkortet er feil, tar kontakt, enten på telefon til 38 05 29 97 eller på e-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Illustrasjonsfoto: Kristiansand kommune