Kranselag for «klima- og miljøskolen»

Nye Vågsbygd skole er det første byggeprosjektet hvor Kristiansand kommune følger klima- og miljøstrategien fra A til Å. Det sparer klimaet for 417 tonn Co2.

Nybygget på nye Vågsbygd skole utvendig.

Nybygget er en hybrid av betong og trekonstruksjoner, der man utnytter de beste egenskapene i begge materialene. Ytterkledningen er av skåret spon. På toppen av stillaset henger kransen som viser at byggherren holder den eldgamle kranselagstradisjonen i hevd.

– Sammenlignet med et gjennomsnittlig referansebygg har vi spart cirka 417 tonn Co2 på dette prosjektet. Det tilsvarer produksjonen av omtrent 105.000 cheeseburgere, 2,1 millioner kjørte kilometer i bil eller produksjonen av 28 nye biler, forteller Sindre Fosse. Han er innleid prosjektleder for ut- og ombyggingen av Vågsbygd skole, avdeling Augland.

Anledningen er kranselag for nybygget på 3500 kvadratmeter. Omgivelsene er den kommende aktivitetshallen i nybygget, hvor 1.-3. klasse skal ha gym. Publikum er lærlinger og fagarbeidere, prosjektledere og ingeniører, og ikke minst lærerne som skal ta bygget i bruk når det står ferdig.

Prosjektleder Sindre Fosse

– Skolen har en visjon som heter «Varme, vekst og vennskap», og vi satte oss tidlig et mål om å bygge den best mulige skolen for Vågsbygd innenfor de rammebetingelsene, sier Sindre Fosse, prosjektleder for Kristiansand kommune.

To skoler under samme tak

Vågsbygd skole har hittil bestått av to avdelinger – avdeling Åsane med 1.–3. trinn og avdeling Augland med 4.–7. trinn. Når avdeling Augland står ferdig ut- og ombygd, skal den romme begge avdelingene og ha en kapasitet på 500 elever.

Den eksisterende hovedbygningen skal renoveres, mens tre paviljonger nord for skolen er revet og erstattet av et nybygg. Nybygget og «gamleskolen» bindes sammen i en lysgård, som blir skolens hjerte med tanke på logistikk og felles aktiviteter.

Rivingen av paviljongene og grunnarbeidet på nybygget startet i februar. Sist uke var det kranselag. I begynnelsen av mai 2024 skal nybygget stå klart. Så starter renoveringen av det gamle hovedbygget, hvor det har vært full skoledrift under utbyggingen.

Sluttstrek for renoveringen er beregnet til august 2024. Da skal også uteområder og trinn 1 av en flunkende ny bydelspark være klare til bruk.

Rektor Ellinor Aas takker håndverkerne.

– Vi tenker at Lysgården er hjertet av skolen. Den skal fungere som et samlingspunkt for hele skolen, og det er mye som er knyttet opp mot den, som musikkrom og mat og helse, forteller Ellinor Aas, rektor ved Vågsbygd skole. Her takker hun håndverkerne for godt samarbeid under kranselaget som fant sted i nettopp Lysgården.

Etterlengtet

– Det blir helt fantastisk, og det som blir mest fantastisk er at vi blir samla under samme tak, én til syv, stråler rektor Ellinor Aas. Hun presiserer at utbyggingen og samlokaliseringen av de to skoleavdelingene er svært etterlengtet, ikke bare blant lærerne, men også blant elever og foresatte.

– Jeg tror vi alle gleder oss veldig til å få felles skole. Det blir et veldig løft for hele Vågsbygd, framholder Aas. Hun gleder seg ikke minst til å kunne ta i bruk de nye uteområdene.

– Vi ligger jo i en grønn oase midt i Vågsbygda, og dette vil gi ungene et område som kan brukes også på kveldstid, påpeker rektoren. Den nye bydelsparken skal blant annet inneholde en ny 7'erbane for fotball, akebakker og opparbeidede gang- og sykkelveier med gatelys.

Lærlinger og elever måtte fram for å få ros.

I Kristiansand kommune skal det være minst syv prosent lærlinger på alle prosjekter hvor det er relevant. Av de 50-60 håndverkerne som har vært i sving på nye Vågsbygd skole har det til enhver tid vært syv-åtte lærlinger og flere utplasserte elever. To av lærlingene har tatt svennebrev på bygget.

Godt samarbeid

At det er en utfordring å drive skole på en stor byggeplass, er ingen hemmelighet. Men det har gått over all forventning, synes Ellinor Aas. Hun kan ikke få fullrost totalentreprenør Skanska for samarbeidet.

– Når vi bygger og fremdeles har drift i nabohuset er sikkerheten noe av det viktigste. Har det vært noe, så har vi funnet ut av det sammen. De har vært veldig løsningsorienterte, presiserer rektoren.

– Klart det er en kjempeutfordring å ha drift på skolen samtidig, men med stort fokus på sikkerhet og avlåsing av soner, så fungerer det veldig bra, samtykker prosjektleder Fosse. Han roser håndverkerne for håndhevelsen av sikkerhetstiltakene, men også for måten de har håndtert elevene på. For eksempel ved å stikke til dem et par solbriller eller en caps i ny og ne, gjennom sikkerhetsgjerdet.

– Det betyr utrolig mye for barna på skolen. Den ene eleven hadde sovet med Skanska-caps hele natta, smiler Sindre Fosse.

Skanska-prosjektleder Fredrik Pettersen.

– Skanskas visjon er «Vi bygger for et bedre samfunn». Dette prosjektet gjenspeiler dette på alle punkt, sier Skanskas prosjektleder Fredrik Pettersen.


Plusshus

Nybygget er en hybrid av betong og trekonstruksjoner, der man tilstreber å utnytte de beste egenskapene til begge materialene. Det er også et plusshus, som skal produsere mer energi enn det bruker, noe blant annet solceller på taket skal sørge for. I tillegg har det vært en nøye gjennomgang av hva som kan gjenbrukes av skolens inventar.

– Dette er et prosjekt som viser at Kristiansand kommune virkelig satser på miljø og bærekraft. Skanska Norge har ganske ambisiøse klimamål, og for å nå de målene er vi avhengige av sånne utfordringer som Kristiansand kommune har gitt oss. Vi utnytter det beste fra trelast og betong, og slik får vi et veldig fint klimaregnskap, sier Fredrik Pettersen, prosjektleder for totalentreprenøren Skanska.

Her skal det plantes et tuntre, inne i Lysgården.

Inne i Lysgården er det planlagt å plante et tuntre. Her skal tuntreet stå.


Flere fakta om utbyggingen av Vågsbygd skole finner du her