Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/idrettsenheten administrerer Toppidrettsstipendet. Det er en økonomisk støtteordning som skal bidra til at toppidrettsutøvere og utøvere med potensiale til å bli toppidrettsutøvere, skal kunne bruke mer av sin tid til å utvikle seg som utøver.

Enhetsleder for Idrett er Christian Jørgensen. Han kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 95083845 eller
e-post: christian.jorgensen2@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrer avtalen om utbetaling av stipend samler kommunen inn kontaktopplysninger og fødselsnummer om utøver.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.