Behandling av personopplysninger

Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune ved plan og bygg behandler reguleringsplaner. Planprosessene gjennomføres i tråd med krav stilt i plan- og bygningsloven. Innbyggere, virksomheter og offentlige myndigheter gis mulighet til å sende inn sine innspill til planforslag og endringer av planer, samt å påklage de vedtakene som fattes.

For sikker identifisering må en logge seg inn via ID-porten. Kontaktopplysninger og personlige høringsinnspill lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem.

Ved spørsmål kan saksbehandler for den enkelte plansak kontaktes på tlf 38 07 50 00 eller e-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider (ekstern lenke).