Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune ved Plan og bygg behandler saker vedrørende mulig ulovlig byggevirksomhet.

Byggesak kan kontaktes ved spørsmål på tlf 38 07 50 00 eller e-post: post.byggesak@kristiansand.kommune.no.

Behandling av personopplysninger

For at kommunen skal kunne vite hvem som melder inn ulovlig byggevirksomhet, så samler kommunen inn navn og kontaktopplysninger om eiendommen, og navn og opplysinger om innmelder.

Meldes det inn med unntatt offentlighet, så blir opplysningene om innmelder skjermet, og om opplysningene er av så alvorlig art at eiendommens eier blir politianmeldt, så blir alle opplysninger i saken delt med politiet.

For sikker identifisering må en logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.