Kontonummer for fakturaer

Kristiansand kommune har et felles kontonummer for betaling av alle kommunale fakturaer.

Kontonummeret er 3207.29.38290.

Bruk alltid kontonummeret og KID-nummeret som står på fakturaen.    

eFaktura- og AvtaleGiroavtaler

Dere trenger ikke gjøre noe med avtaler om betaling med eFaktura eller AvtaleGiro som er inngått med de tre gamle kommunene før 1. september 2019.

Avtaler som er inngått mellom 1. september og 31. desember 2019 vil ikke automatisk bli overført til den nye kommunen. Praksis kan variere fra bank til bank. Sjekk hjemmesiden til din bank for informasjon om hvordan du legger inn avtalene på nytt.