Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/barneverntjenesten leverer tjenester til barn og unge og deres familier, i kommunen.

Formålet med tjenesten er å sørge for at barn og familier som har fått vedtak om tjenester skal få dette, og at oppdragstakere som utfører slike oppdrag enkelt skal kunne levere rapport fra sine oppdrag i henhold til avtalen.

Avdelingsleder ved avdeling for administrasjon og fagutvikling, Siri Merete R Johannesen kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 40455772, e-post: siri.merete.reisvaag.johannessen@kristiansand.kommune.no

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i barneverntjenestens fagsystem/arkiv.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.