Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/direktør for Kultur og innbyggerdialog administrerer ordningen «Tilskudd til skolekorps». Formålet med tilskuddsordningen er å legge til rette for stabilitet og utvikling for korpsene i Kristiansand. Tilskuddsordningen skal medvirke til å oppnå målsettingene i Kristiansand kommunes kulturstrategi.

Det er frivillig å søke kommunen om støtte til skolekorps.

Kontaktperson for Tilskudd til skolekorps er Marianne Laukvik. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 988 63 975 eller e-post: Marianne.Laukvik@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administre ordningen om tilskudd til skolekorps samler kommunen inn kontaktopplysninger til ansvarlig søker samt organisasjonsnummer, kontonummer og kontaktinfo til skolekorpset.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.