Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/privat avlastning administrerer ordningen privat avlastning. Målet med tjenesten er å sørge for at personer som har fått et vedtak om privat avlastning fra forvaltningen/kommunen får en avlaster.

Det er frivillig å søke om å bli avlaster.

Avdelingsleder Mari Anette Reinertsen. Kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 96228903

e-post: marianette.reinertsen@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker om å bli avlaster samler kommunen inn kontaktopplysninger. Dette for å finne gode kandidater som kan være avlastere for familier som har en tyngende omsorgsbyrde.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.