Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune ved direktør for kultur og innbyggerdialog administrerer kommunes kunstnerstipend. Formålet med stipendordningen er å stimulere til kunstnerisk utvikling og styrke vilkårene for kunstnere i Kristiansand.

Det er frivillig å søke om kunstnerstipend med utbetaling fra Kristiansand kommune. 

Saksbehandler for kommunens kunstnerstipend er Gro Kvanvig. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 98448639 eller e-post: gro.kvanvig@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrer avtalen om utbetaling av kunstnerstipend samler kommunen inn kontaktopplysninger og fødselsnummer om søker, navn og fødselsnummer, CV samt bankkonto som beløpet skal overføres til.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.