Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Oppvekst/Barneverntjenesten tilbyr i samarbeid med Røde Kors ferieopphold ved Haraldvigen feriekoloni for elever i alderen 7-13 år og deres foreldre/foresatte. Det er et tilbud til familier som ikke ellers vil ha mulighet til å kunne reise på ferie. Forelder/foresatt kan søke på ferieopphold, og det er frivillig å søke og inngå avtale om ferieopphold.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID porten. Personopplysningene lagres for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem i henhold til arkivloven. Personopplysningene behandles for fakturering av ferieopphold i henhold til bokføringsloven.  
 
Kontaktperson for administrering av søknader og tilbud om ferieopphold er Inger Skarning. Hun kan kontaktes på telefon 38 07 50 00 eller e-post: post.oppvekst@kristiansand.kommune.no. 
 
For å kunne tilby ferieopphold og administrere søknader og avtaler samler kommunen inn følgende personopplysninger om: 

Elev:

  • Navn
  • Opplysninger om elev for å kunne vurdere hvem som skal få tilbud om ferieopphold 
  • Helseopplysninger og opplysninger for å ivareta elevenes helse og særlige behov under ferieoppholdet
  • Elevens kontaktperson

Forelder/foresatt:

  • Navn
  • E-postadresse 
  • Telefonnummer
  • Kopi av skattemelding eller lønnsslipp 

Lagring og sletting

Opplysningene lagres etter arkivlovgivningen og lagres for alltid.  
 
Betalingsinformasjon bokføres og lagres i fem år etter regnskapsårets slutt etter bokføringsloven. 
 
Opplysningene lagres på server eiet av Sem & Stenersen Prokom.  
Alle brukerdata i innsendte skjema vil automatisk slettes 3 dager etter innsending. Alle lagrede skjema slettes etter 3 måneder. 
 
All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området. 

Eksterne mottakere av personopplysninger

Skjemamodulen til kommunen driftes av kommunens databehandler Sem & Stenersen Prokom. Røde korser databehandler for kommunen og fakturerer ferieoppholdet og behandler personopplysninger på vegne av Kristiansand kommune for faktureringsformål.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Dersom du vil ha ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger så kan du kontakte kontaktperson. Se kontaktopplysninger til kontaktperson øverst på siden. 
 
Som registrert har du rett på innsyn i om kommunen behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at kommunen begrenser bruken av dine personopplysninger (fryser bruken). Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside.   
 
Dersom du ønsker å endre eller slette dine personopplysninger kan du gjøre det selv ved å trykke her. Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter kan du sende inn skjema som du finner i den generelle personvernerklæringen på kommunens nettside under «innsyn i, retting og sletting av personopplysninger». 
 
Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern på kommunens nettside.  
 
Kristiansand kommune har et personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvernombud@kristiansand.kommune.no. NB! Ikke send sensitiv informasjon på e-post. Du finner informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.   
  
Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettside