Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/ESO administrerer etter skolefritidsordningen for barn med funksjonsnedsettelser. Habilitering barn og unge har ansvaret for ordningen i kommunen. Ordningen er til for å gi et godt etter skolefritids tilbud til elever på videregående skole som har ulike funksjonsnedsettelser. 

Det er frivillig å søke om plass ved ESO.
Line Drivdal Stien kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 92267255 eller 
e-post: line.nordby.drivdal@kristiansand.kommune.no 

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrer ESO, samler kommunen inn kontaktopplysninger om barnet, foreldre og avlastningen. Dette for å vite hvem som øker og tilpasse tilbudet til den enkelt. 

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.