Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Innbyggertorget administrerer registrering av velforeninger. Registrering av velforening blir brukt slik at kommunen kan sende ut informasjon til styreleder og det er en måte for å finne andre velforeninger og kontaktpersoner i disse.

Det er frivillig å registrere velforening på kommunens hjemmeside.
Kontaktperson er Camilla Nord Hvammen. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 96508369 eller e-post: camilla.nord.hvammen@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrer avtalen om utbetaling av støtte til fritidsaktiviteter samler kommunen inn kontaktopplysninger og fødselsnummer om søker, navn og fødselsnummer om barnet søknaden gjelder, intervall for familiens samlede inntekt og dokumentasjon på utgiften som det søkes om støtte til.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.