Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Frivillighetsenheten administrerer Frivillighetsprisen.  Kristiansand kommunes Frivillighetspris gis til en person og organisasjon i Kristiansand som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet.

Det er frivillig å sende inn forslag på kandidater til frivillighetsprisen.

Har du spørsmål til Frivillighetsprisen eller behandling av personopplysninger? Ta kontakt med leder for frivillighetsenheten, Anne Grete Widding. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 99 10 62 62 eller e-post: anne.grete.widding@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og hvem det søkes for, bes det om kontaktopplysninger.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.