Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Innbyggertorg administrerer Fritidsfond-ordningen.

Det er en økonomisk støtteordning som skal bidra til at barn og unge i lavinntektsfamilier får mulighet til å delta i minst en organisert fritidsaktivitet. 

Det er frivillig å søke om en avtale med kommunen om utbetaling av støtte til fritidsaktiviteter via Fritidsfond. 

Saksbehandling av søknader om støtte fra Fritidsfond gjøres på Innbyggertorg, og saksbehandlerne kan kontaktes ved spørsmål på telefon 380 75000, eller på e-post: post.fritidsfond@kristiansand.kommune.no  

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administre avtalen om utbetaling av støtte til fritidsaktiviteter samler kommunen inn 
kontaktopplysninger og fødselsnummer om søker, navn og fødselsnummer om barnet søknaden gjelder, intervall for familiens samlede inntekt og  dokumentasjon på utgiften som det søkes om støtte til. For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten.

Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen. 

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets
rolle på kommunens nettside.