Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/ Forvaltning og koordinering i samarbeid med Integreringsenheten formidler kontakt mellom flyktninger som skal bosettes i Kristiansand kommune og utleiere av leiligheter/boliger.

Dette innebærer både formidling av boliger for mottak av flyktninger og for bosetting av flyktninger. Formidling av boliger til mottak og til bosetting foregår i tett samarbeid mellom Forvaltning og koordinering og Integreringsenheten. Forvaltning og koordinering følger opp kontakt med utleier frem til leiekontrakt er underskrevet av leietaker (flyktning). Deretter følges flyktningene opp av et team fra Integreringsenheten.

Det er frivillig for utleiere å formidle til kommunen dersom man ønsker å stille bolig(er) til disposisjon for utleie til flyktninger. Innsamlede data blir formidlet i nødvendig omfang til Integreringsenheten som deltar i å koble egnet bolig med aktuell flyktning og Forvaltning og koordinering vil kontakte utleier med forespørsel om å leie.

Ved å registrere og sende inn skjema samtykker du til at vi behandler dine personopplysninger for dette formålet.

Ved spørsmål kan avdelingsleder i Forvaltning og koordinering Hans-Petter Breistein kontaktes på telefon: 91674469 eller e-post: hans.petter.l.breistein@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som ønsker å leie ut leilighet/bolig og formidle kontakt mellom utleier og flyktning, samler kommunen inn kontaktopplysninger til utleier og kort informasjon om boligen som ønskes leid ut.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene i skjemaet lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem.

Dine rettigheter

Du kan trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte avdelingsleder i Forvaltning og koordinering, se ovenfor. Du vil da bli slettet fra listen som deles med Integreringsenheten.

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.