Personvern – panteordning for piggdekk

Kristiansand kommune v/innbyggertorget administrerer panteordningen for piggdekk. Det er en økonomisk støtteordning som skal bidra til å øke bruk av piggfrie dekk, noe som vil føre til mindre svevestøv og dermed vil bidra til bedre luftkvalitet i Kristiansand.

Det er frivillig å søke om en avtale med kommunen om utbetaling av pant for innleverte piggdekk. Prosjektleder for panteordningen er miljøvernenheten v/ Alena Bohackova. Ved spørsmål kan hun kontaktes på telefon: 97 56 28 42 eller e-post: alena.bohackova@kristiansand.kommune.no

Behandling av personopplysninger

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrere avtalen om utbetaling av pant for innleverte piggdekk, samler kommunen inn følgende opplysninger fra søkeren:

  • kontaktopplysninger
  • fødselsnummer
  • kontonummer
  • bilens registreringsnummer
  • og i noen tilfeller informasjon om studiested eller arbeidssted

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å be om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.