Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/innbyggertorget saksbehandler denne ordningen. Et ledsagerbevis gjør det mulig å ta med seg en ledsager uten ekstra kostnader på blant annet kultur- og fritidsarrangement og transportmidler. Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på blant annet ulike arrangementer.  

Det er frivillig å søke om ledsagerbevis.

Kontaktperson er Helle Geheb. Hun kan kontaktes på 907 71 756 eller helle.geheb@kristiansand.kommune.no 

Du kan få veiledning til å fylle ut søknadsskjemaet på våre tre innbyggertorg.

For at søknaden skal kunne behandles samler kommunen inn kontaktopplysninger og informasjon om søkerens helsesituasjon og situasjon. Legeattest bør legges ved søknaden.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.