Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/gjeldsrådgivningstjenesten tilbyr økonomisk råd og veiledning om privatøkonomiske spørsmål. Tjenesten er lovpålagt. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Det er frivillig å søke om gjeldsrådgivning.

Gjeldsrådgivningstjenesten er en del av tjenestetilbudet ved Innbyggertorg i Kristiansand kommune. Du kan kontakte gjeldsrådgivningstjenesten på telefon 38 07 50 00 (sentralbord) om du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten.

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne tilby rådgivning tilpasset husstandens økonomiske situasjon, samler kommunen inn opplysninger om søkers, og om søker har ektefelle/samboer, ektefelles/samboers kontaktopplysninger, fødselsnummer, sivilstand, inntektstype, brutto og netto inntekt, eier av bolig, gjeld på bolig, verdi på bolig, boutgifter, bostøtte, utgifter til lån, fellesutgifter og kommunale avgifter, opplysninger om utleggstrekk, næringsvirksomhet eller selvstendig næringsdrivende, varsel om tvangssalg, samlet gjeld, årsak til gjeld. For husstander som har barn, samles det inn opplysninger om antall barn, bidragsutgifter, bidragsinntekter, støtte som mottas, barnehage- og SFO-utgifter. Kommunen har ikke tilgang til opplysningene og vil spørre søker om å levere inn nødvendig dokumentasjon.

Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for interne statistikker.  

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.