Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/innbyggertorget administrerer ordningen med transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) på vegne av Agder fylkeskommune. TT-kort er et tilbud for de som p.g.a. varige funksjonsnedsettelser, har behov for spesialtransport fordi ordinært kollektivtilbud ikke er tilrettelagt for dem.

Det er frivillig å søke om TT-kort.

Kontaktperson er Helle Geheb. Hun kan kontaktes på 907 71 756 eller helle.geheb@kristiansand.kommune.no

Du kan få veiledning til å fylle ut søknadsskjemaet på våre tre innbyggertorg.

For at søknaden skal kunne behandles samler kommunen inn kontaktopplysninger og informasjon om blant annet boforhold, funksjonsnivå og transportsituasjon. Legeattest må legges ved søknaden. Søker man på vegne av andre må man også legge ved et fullmaktsskjema.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.