Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Kommunikasjonsenheten administrerer Si din mening-skjema. Det er et skjema som brukes for å få innspill fra innbyggere til forslag til budsjett og økonomiplan. Innspillene sendes til kommunedirektøren og de politiske partiene. 

Det er frivillig å sende inn innspill i forbindelse med forslag til budsjett og økonomiplan via Si din mening-skjema. Politisk sekretariat videresender innkomne innspill til kommunedirektøren og til de politiske partiene.

Kontaktperson er Hilde Fjukstad. Hun kan kontaktes ved spørsmål på e-post: hilde.fjukstad@kristiansand.kommune.no

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.