Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune ved direktør for kultur og innbyggerdialog administrerer kommunens kulturpris. Formålet med kulturprisen er å berømme en spesiell innsats for byens kulturliv eller markere en betydningsfull kunstnerisk innsats.

Det er frivillig å foreslå kandidater til å motta kulturprisen med utbetaling fra Kristiansand kommune. Saksbehandler for kommunens kulturpris er Gro Kvanvig. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 98448639 eller e-post: gro.kvanvig@kristiansand.kommune.

For at kommunen skal kunne administrer avtalen og utbetale kulturprisen må det hentes inn kontaktopplysninger til innsender som foreslår kandidater til kulturprisen. Disse opplysningene er: navn, adresse, e-post og telefonnummer. Forslag til kandidater blir hentet inn med navn, epost og telefon.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.