Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Business Region Kristiansand administrerer Bærekraftig forretningsidekonkurranse 2022. Det er en konkurranse som skal bidra til å løfte frem gründere med bærekraftige forretningsideer, hvor hensikten er å bidra til næringsutvikling. Det er frivillig å søke.

Business Region Kristiansand har prosjektledelse for Bærekraftig forretningsidekonkurranse 2022. Kontaktpersoner er Stein Otto G. Daatland e-post: stein.otto.daatland at kristiansand.kommune.no og Alice Leland Høye, e-post: alice.hoye.leland at kristiansand.kommune.no.

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker, og ha tilstrekkelig med opplysninger til å vurdere og behandle søknader, samler kommunen inn opplysninger om virksomheten og dens forretningside, samt informasjon om ansvarlig søker.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.