Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/frivillighetsenheten administrerer tilskuddsordningen "Tilskudd til drift av barne- og ungdomsorganisasjoner". 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere det organiserte, frivillige barne- og ungdomsarbeidet i Kristiansand. Tilskuddsordningen kommer Kristiansands befolkning til gode gjennom å subsidiere aktiviteter for barn og ungdom i vår kommune.

Det er frivillig for lag og foreninger å søke tilskudd fra kommunen.

Ansvarlig for tilskuddsordningen i Kristiansand kommune er Annette Sørlie Stray. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 901 50 889 eller e-post: annette.sorlie.stray@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker på vegne av en organisasjon ber kommunen om kontaktopplysninger til søkers kontaktperson (telefonnummer, e-post og adresse). Unntaksvis vil kommunen kunne be om oversendelse av medlemslister, som inneholder navn på medlemmer, fødselsår og bostedskommune, for stikkprøvekontroll. Organisasjonens navn og kontaktopplysniner, samt unntaksvis medlemslister, vil lagres for arkivformål for evig tid. 

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Dersom du vil ha ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger så kan du kontakte kontaktperson for tilskuddsordningen Annette Sørlie Stray. Se kontaktopplysninger til kontaktperson øverst på siden.  

Som registrert har du rett på innsyn i om kommunen behandler dine personopplysninger og hvordan personopplysningene dine blir behandlet, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet, anmode om at kommunen begrenser bruken av dine personopplysninger (fryser bruken) og protestere mot behandlingen av dine personopplysninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside.   

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter kan du sende inn skjema som du finner i den generelle personvernerklæringen på kommunens nettside under «innsyn i, retting og sletting av personopplysninger».  

Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern på kommunens nettside.   
Kristiansand kommune har et personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvernombud@kristiansand.kommune.no. NB! ikke send sensitiv informasjon på e-post. Du finner informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.    

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettside.