Behandling av personopplysninger

 Kristiansand kommune v/miljøvernenheten administrerer Solcellefond-ordningen. Det er en økonomisk støtteordning som skal bidra til at borettslag og seksjonssameier med minimum ti boenheter kan installere solceller.

Det er frivillig å søke om en avtale med kommunen om utbetaling av støtte til solceller via Solcellefondet.

Prosjektleder for Solcellefondet er Helene Spigseth Iglebæk. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 47 33 84 74 eller e-post: helene.spigseth.iglebaek@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrer avtalen om utbetaling av støtte til solceller samler kommunen inn kontaktopplysninger og fødselsnummer om søker og dokumentasjon på utgiften som det søkes om støtte til.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.