Behandling av personopplysninger

For å kunne svare ut anmodning om innsyn i egne personopplysninger må kommunen registrere hvem som ber om innsyn og hva det bes om innsyn i.

For sikker identifisering skjer innlogging via ID-porten.

Opplysningene lagres for arkivformål i kommunens sak-/arkivsystem.

Kontaktpersoner for Dokumentsenteret:

Berit Berg 99264530, Berit.Elisabeth.Berg@kristiansand.kommune.no

Anne Margrethe Torridal 92819220, Anne.Margrethe.N.K.Torridal@kristiansand.kommune.no

For å kunne svare ut innsyn samler kommunen inn følgende personopplysninger om deg: 

Personopplysninger som samles inn fra den registrerte selv, foresatte eller verge:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsnummer
  • Epostadresse
  • Telefonnummer

Personopplysninger som samles inn av hjelpeverge/fullmektig er i tillegg:

  • Underskrevet fullmakt fra personen det gjelder

Lagring og sletting: 

Opplysningene lagres i kommunens sak/arkivsystem til evig tid. Merk deg at Arkivloven legger begrensninger på muligheten til å rette eller slette personopplysninger.

Opplysningene lagres på server hos databehandler TietoEvry i Norge.

All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.