Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Parkvesenet organiserer «Tilskudd til utendørsaktiviteter i lokalsamfunnet». Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til økt deltakelse i utendørs aktiviteter i lokalsamfunnet.

Tilskuddet skal oppmuntre til lokalt initiativ, planlegging i velforeningene og samarbeid i boligområdene.

Kontaktperson i Parkvesenet er Hedda Noda Galteland.
Hun kan kontaktes på e-post: Hedda.Noda.Galteland@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrere tilskuddsordningen, samler kommunen inn kontaktopplysninger fra søker.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via id-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens saks-/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Den som er registrert har rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.