Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune ved parkvesenet behandler søknader om trefelling på kommunalt friområde i nærheten av boligområder. Søknaden skal bidra til  oversikt over trefelling på kommunens friområder. Søker bekrefter  at berørte naboer er varslet og om de er enig eller uenig i tiltaket.

Det  er frivillig å søke om trefelling, men det er ulovlig å felle eller beskjære trær på kommunale arealer uten tillatelse. Ulovlig felling av trær kan bli anmeldt.

Har du spørsmål om søknad om trefelling  kan du kontakte parkvesenet ved Anne Brattås, tlf. 98 05 93 33.

Behandling av personopplysninger

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrere søknadene, samler kommunen inn navn og  kontaktopplysninger om søker.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.