Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Innbyggertorg innhenter opplysninger i forbindelse med søknad om servering-, salg- og skjenkebevilling.

Fagansvarlig for bevilling er Lars Petter Aasheim. Han kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 932 58 840 eller e-post: Lars.Petter.Aasheim@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne innvilge serverings-, salgs- og skjenkebevilling samler kommunen inn følgende opplysninger:

  • Bevillingssøker med org.nr. 
  • Navn på personen som sender inn oppgaven, med personnummer 
  • Navn på eiere av bedriften med org.nr. eller personnummer 
  • Navn på daglig leder for serveringsstedet, med personnummer 
  • Navn på styrer og stedfortreder når det gjelder salg av alkohol, med personnummer 
  • Kontaktopplysninger (adresse, telefon og mail) 

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.