Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/innbyggertorget administrerer ordningen om gratis busskort for studenter. Dette er en ordning som skal bidra til at studenter som melder flytting fra andre kommuner i Norge, unntatt fra kommuner i Agder fylke, tilbys gratis busskort for maksimalt ett studieår på alle ordinære ruter i hele Agder, med unntak av nattbuss, flybuss og ekspressbuss. Søknadskjemaet blir distribuert til riktig enhet som skal behandle søknaden.

For studenter er det frivillig å søke om en avtale med kommunen om gratis busskort.

Saksbehandler Mariann Digervold er kontaktperson for ordningen. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 38 04 11 27 eller e-post: mariann.digervold@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrere søknaden samler kommunen inn kontaktopplysninger og fødselsnummer om søker, navn, adresse og fødselsnummer om studenten søknaden gjelder.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.