Behandling av personopplysninger

For at kommunen skal kunne vurdere din søknad, er det behov for at du gir noen opplysninger om deg selv og ditt behov for hjelp.

Det er først og fremst du selv som skal gi opplysninger om din situasjon. Du har rett til å være med på å vurdere hva du trenger av bistand og assistanse og hvordan tjenesten skal gis. Kommunen kan ikke be deg om opplysninger som ikke har betydning for situasjonen din.

Hvis det dreier seg om opplysninger du selv ikke kan gi, kan det være nødvendig å be noen av dine nærmeste om hjelp.

Det er en forutsetning for forsvarlig saksbehandling av søknaden at vi kan innhente noe informasjon. Det gjelder:

 • fra din fastlege om helsetilstand og diagnoser ved søknad om tjenester
 • om økonomi fra NAV, kemneren og skatteetaten ved søknad om bolig og ved tildeling av langtidsplass i sykehjem
 • fra sykehus dersom du nylig har vært innlagt
 • avdelinger i helse- og mestring du har eller nylig har hatt kontakt med om hvilke tilbud du har/har hatt
 • helsestasjon/barnevern/barnehage/skole ved søknad om tjenester til barn og unge
 • om din partner, om du er gift eller samboer dersom du søker om tjenester som angår dere begge eller søker om kommunal bolig
 • nødvendig og viktige opplysninger fra din elektroniske kjernejournal (dine samlede helseopplysninger).

Dette ber vi deg gi samtykke til i søknadsskjemaet.

I tillegg kan være nødvendig å spørre andre du har eller nylig har hatt kontakt med om opplysninger. Om det er andre vi trenger opplysninger fra vil vi spørre deg om dette.

Opplysningene skal følge din journal, slik at du ved tildeling av tjenester får best mulig helse- og omsorgstjenester. Det vi dokumenterer her er arkivverdig etter loven og skal oppbevare til evig tid. Bare de som trenger det i sitt arbeid har tilgang på disse opplysningene. Alle ansatte i kommunen har taushetsplikt.

Det er en forutsetning for å gi deg rett helse- og omsorgshjelp at vi kan dele noen av opplysningene vi har fått fra deg i behandling av søknaden. Det gjelder:

 • din fastlege om hvilke tjenester vi tildeler
 • avdelinger i helse- og mestring som skal yte deg tjeneste om din funksjon og helsetilstand
 • sykehus om dine diagnoser, helsetilstand og funksjon ved innleggelser
 • behov for medisiner til apotek dersom kommunen skal administrere dine medisiner
 • Kristiansand eiendom ditt navn, personnummer og adresse ved tildeling av kommunal bolig
 • helsestasjon/barnevern/barnehage/skole ved tildeling av tjenester til barn og unge
 • sosiale tjenester i NAV dersom du har aktive tjenester fra dem

Dette ber vi deg gi samtykke til i søknadsskjemaet.

Noen av opplysningene som kommunen ber deg om, skal brukes til statistikk. Dette gir kommunen bedre oversikt over innbyggernes behov. Lokale myndigheter trenger å vite: Hvilken hjelp innbyggerne får. På hvilke områder det trengs flere ressurser. Da kan kommunen planlegge bedre og på sikt vil det føre til bedre tjenester.

Når opplysningene brukes til statistikk anonymiseres opplysningene, ved at navn, adresse og fødselsnummer fjernes.

Noen av opplysningene sendes til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Informasjon om helse- og omsorgstjenester i Kommunalt pasient- og brukerregister gir mer informasjon om hvilke opplysninger dette gjelder.

Informasjonssikkerhet

Informasjonen vi innhenter om deg arkiveres i en elektronisk journal i et dataprogram som er sikret for innsyn fra andre enn de som trenger opplysninger om deg.

Det føres kontroll med hvem som leser eller skriver i journalen. Det er ikke lov å se i andre journaler enn det som er relevant for arbeide den enkelte ansatte gjør.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.