Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/utbyggingsstaben er ansvarlig for utbyggingsprogram/boligprogram, boligundersøkelse og utbyggingsavtaler. Kommunen lager et utbyggingsprogram med oversikt over boligpolitikk, boligareal og næringsareal. Utbyggingsprogrammet blir revidert hvert år.

For at kommunen skal ha et best mulig faktagrunnlag om hvor og hvordan folk vil bo, har kommunen gjennomført anonymiserte boligundersøkelser. Alle nye boligfelt som skal bygges ut må ha en reguleringsplan og kan få tilbud om å inngå en utbyggingsavtale. Utbyggingsavtalen er signert avtale mellom kommunen og utbygger og regulerer ansvarsforhold og utbyggingsrekkefølge for vann, avløp, vei, lekeplasser og andre fellesanlegg.

Leder for utbyggingsstaben er Harald E. Karlsen og kan nås på harald.eiolf.karlsen@kristiansand.kommune.no og mobilnr. 90684797

For at kommunen skal kunne vite hvem som har høringsinnspill til utbyggingsprogram og utbyggingsavtaler,  samler kommunen inn kontaktopplysninger (navn og adresse) om den som gir høringsinnspill. I boligundersøkelsen spør man dessuten om forhold som er relevante for innbyggerens valg av bosted, slik som om antall husstand medlemmer, får informasjon om hvordan man bor i dag og fremtidig planlagt bosted.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.