Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/parkvesenet organiserer bydelsfondet. Bydelsfondet skal bidra til utviklingen av gode bo- og nærmiljøer og økt lokalt engasjement.

Saksansvarlig for Bydelsfond er Margrethe Havstad. Hun kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 98 0398 90 eller e-post: margrete.havstad@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrere tilskuddsordningen samler kommunen inn kontaktopplysninger fra søker.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.