Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Parkeringsenheten administrerer søknader om leie av gategrunn for plassering av stillas, byggegjerde og lift.

Det er pålagt å søke om leie av gategrunn hvis man skal plassere ut container, stillas, byggegjerde eller lift på offentlig grunn.

Enhetsleder for Parkeringsenheten, Wibekke Syvertsen kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 380 75 000 eller
e-post: post.parkering@kristiansand.kommune.no

For at kommunen skal kunne vite hvem som søker og kunne administrer avtalen om leie av gategrunn samler kommunen inn kontaktopplysninger og ansvarlig søkers fødselsnummer og navn.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.