Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Kongsgård skolesenter er ved lov pålagt å tilby norsk- og grunnskoleopplæring for voksne minoritetsspråklige elever. Det er frivillig å bruke tjenesten. 

Kontaktperson for Kongsgård skolesenter er rektor. Rektor kan kontaktes på telefon 38 10 78 00 eller e-post: post.kongsgard.skolesenter@kristiansand.kommune.no

For å kunne tilby tjenestene samler kommunen inn følgende personopplysninger om:

Elever:

Kontaktopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. 
Identitetsnummer, nasjonalitet, kjønn, sivilstatus, familierelasjoner og nettverk
Ankomstdato til Norge og oppholdsgrunnlag (lov).
Utdanning, vitnemål, prøver, arbeidserfaring, morsmål, annet språk, førerkort, yrkesønsker og norskmål.
Vedtak om opplæring, fritak og permisjon, fravær og gjennomførte timer, norskplan, henvisninger til PPT og individuelle notater per elev.
Helseopplysninger

Familierelasjoner og nettverk:

  • Kontaktopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse
  • Familierelasjon
  • Nettverksrelasjon (verge, venner, beredskapshjem, fosterhjem m.m.)

Vi henter opplysninger fra Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). NIR er koblet opp mot folkeregisteret.

Vi henter prøveresultater for norsk og samfunnskunnskap fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir).

For sikker identifisering brukes Feide. Feide er en nasjonal løsning for sikker innlogging i utdanningssystemer.

Lagring og sletting

Personopplysningene lagres for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem til evig tid. All behandling av personopplysninger skjer innenfor EU/EØS-området.

Eksterne mottakere av personopplysninger

  • I henhold til bestemmelser i Integreringsloven og Introduksjonsloven sendes informasjon om vedtak om opplæring, fritak og permisjon, gjennomførte timer og fravær, norsk, morsmål og annet språk til Nasjonalt introduksjonsregister (NIR).
  • For opptak til videregående skole sendes kontaktopplysninger, fag og karakterer til Agder fylkeskommune, i henhold til opplæringsloven.
  • For oppmelding til eksamen, sendes kontaktopplysninger og klasse til Utdanningsdirektoratet (Udir), i henhold til bestemmelser i opplæringsloven.

Konsekvenser:

Dersom du nekter å oppgi, eller oppgir feil opplysninger kan det få konsekvenser for opplæringstilbudet som gis.

Dine rettigheter

Dersom du vil ha ytterligere informasjon om behandlingen av personopplysninger så kan du kontakte kontaktperson for Kongsgård skolesenter. Se kontaktopplysninger til kontaktperson øverst på siden.

Som registrert har du rett på innsyn i kommunens behandling av dine personopplysninger, anmode om at uriktige personopplysninger blir rettet og at kommunen begrenser bruken av dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynets nettside (ekstern lenke). 

Dersom du ønsker å benytte deg av dine rettigheter kan du sende inn skjema som du finner i den generelle personvernerklæringen på kommunens nettside under «innsyn i, retting og sletting av personopplysninger».

Du kan lese mer om kommunens rutiner for personvern på kommunens nettside

Kristiansand kommune har et personvernombud som kan kontaktes på e-post: personvernombud@kristiansand.kommune.no. NB! ikke send sensitiv informasjon på e-post. Du finner informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.  

Hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon om fremgangsmåten på Datatilsynets nettside (ekstern lenke).