Behandling av personopplysninger

Kristiansand kommune v/Kongsgård skolesenter tilbyr norsk- og grunnskoleopplæring for voksne minoritetsspråklige elever, samt tjenester innenfor logopedi, audiopedagogikk, spesialpedagogikk og synspedagogikk.

Rektor Geir Morten Hauger kan kontaktes ved spørsmål på telefon: 41323302 eller
e-post: geir.morten.hauger@kristiansand.kommune.no

Fra søkere som mottar noen av de ovenfornevnte tjenestene, samler kommunen inn og arkiverer søkers kontaktopplysninger og fødselsnummer.

Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem.

For sikker identifisering må søker logge seg inn via ID-porten. Opplysningene lagres til evig tid for arkivformål i kommunens sak/arkivsystem. Anonymiserte personopplysninger vil bli brukt for å kvalitetssikre at ordningen treffer målgruppen.

Dine rettigheter

Du har som registrert rett til å anmode om innsyn i, retting eller begrensning av behandlingen av personopplysninger. Du kan lese mer om kommunens rutiner for innsyn på kommunens nettside.

Du kan klage til Datatilsynet hvis du ikke er fornøyd med hvordan vi behandler dine personopplysninger. Du kan lese mer om dine rettigheter på Datatilsynet nettsider.

Kristiansand kommune har et eget personvernombud. Du finner kontaktinformasjon og informasjon om personvernombudets rolle på kommunens nettside.