Dialogmøter

Kristiansand tema

Formannskapet er i gang med dialogmøter med Kristiansands innbyggere, lag og foreninger, frivillige organisasjoner og næringsliv. Målet er at politikerne skal bli bedre kjent med lokale forhold og tilrettelegge for samarbeid slik at lokalsamfunnet blir et enda bedre sted å bo.