Dialogmøter

Kristiansand tema

DIGITALE DIALOGMØTER

På grunn av koronasituasjonen gjennomfører formannskapet digitale dialogmøter våren 2021 med Kristiansands innbyggere, lag og foreninger, frivillige organisasjoner og næringsliv. Målet med dialogmøtene er at politikerne skal bli bedre kjent med lokale forhold og tilrettelegge for samarbeid slik at lokalsamfunnet blir et enda bedre sted å bo.