Nedslitte skoler på Hånes

Formannskapets dialogmøte på Hånes 4. november samlet fullsatt gymsal på Brattbakken skole. Hvert enkelt formannskapsmedlem ble møtt med applaus og trommevirvel da varaordfører Erik Rostoft leste opp politikernes navn.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

Dialogmøtet på Hånes ble direktesent på Facebook

 

En glemt bydel?

Og med denne gode velkomsten var tonen satt, og de utpekte innlederne kunne fortelle hvordan Hånes er å bo- og vokse opp på. Hånes er ikke en bydel som skiller seg ut verken i den ene eller andre retningen, og det ble påpekt at nettopp det kanskje bidro til at bydelens behov ble oversett. «En glemt bydel» ble nevnt, spesielt når det gjelder skole.  For alle de tre skolene på Hånes er i relativt dårlig forfatning. 

Nedslitte

1500 st04112020 6.jpg

Gymsalen i Brattbakken skole på Hånes var fullsatt med ca 80 fremmøtte på grunn av koronareglene. På det meste fulgte 160 direktesendingen på Facebook. Foto: Svein Tybakken

Lærer Erik Fredheim og forelder Kjetil A. Hauge beskrev grundig hva som er bydelens største utfordring, nemlig skolenes tilstand og størrelse.  Vedlikeholdet er ikke tilfredsstillende, og skolene er nedslitt både ute og inne. Og med kommende barnekull har Hånes-beboere en begrunnet frykt for at allerede små klasserom skal bli enda trangere.

– Elever og lærere fortjener bedre skolebygg. Dere må ikke skyve på dette lenger, oppfordret Fredheim og Hauge formannskapets politikere.

Trangt på Vigvoll

1500 st04112020 3.jpg

Elevrådsleder Yasir Abdirashid Mohamed (bildet) fulgte opp med å fortelle om forholdene ved Vigvoll skole hvor han nå går i 10. trinn.

– Det er trangt både ute og inn. Ute er det liten plass for ballspill, og inne i klasserommene fjernes kateter for å holde avstand. Yasir var likevel fornøyd med flere ting som fritidsklubben, bussforbindelse og mange fotballbaner. 

Gammel hall

Idrettsforeningene var godt representert ved Hans Pedersen, Kenneth Arntsen og Gerth P. Scérri. De fortalte om et arbeid som drives på dugnad med 1000 aktive. Men det er en utfordring at kapasiteten på haller er begrenset. Mange deler på Håneshallen som begynner å bli gammel.  Familier fra mange land bor på Hånes og foreningene har søkelys på integrering. 

Savner bydelshus

1500 st04112020 5.jpg

Birker Gulbrandsen viste fram en steinøks fra steinalderen som er funnet på Hånes og han viste til mye viktig historie fra bydelen. Foto: Svein Tybakken

Birger Gulbrandsen avrundet kvelden med å gi et historisk tilbakeblikk fra steinalderen og frem til i dag. Han tilhører selv seniorgruppen og fortalte også hvordan det er å bli gammel på Hånes. Det er et savn at det ikke finnes en møteplass som bydelshus på Hånes. Gulbrandsen påpekte at de eldre er friskere enn før, og har masse kompetanse som kan brukes bedre.  Han mente at et nytt bydelshus kan bli den arenaen de eldre trenger.

Ellers ble det holdt innlegg ved rektor på Ansgar høyskole, Ingunn Breistein, leder for den kommunale fritidsklubben, Ingrid Victoria Hurlén, og leder for Barnas Røde kors på Hånes, Mizan Selmer.

Mer om dialogmøtene

Dialogmøte avlyst

Dialogmøtet som etter planen skulle holdes for bydelene Fagerholdt, Justvik og Ålefjær på Justvik skole 9. desember, er avlyst på grunn av koronasituasjonen. Kommunalsjef for innbyggerdialog, Elisabeth Engemyr, opplyser at dialogmøtet er skjøvet på til det igjen blir lov til å arrangere denne typen møter. En plan for dialogmøter i 2021 blir offentliggjort i nærmeste fremtid.

1500 st04112020 2.jpg

Kaffe og lokalbakte lefser og sveler var deilig pausemat under formannskapets dialogmøtet på Hånes 4. november. Foto: Svein Tybakken