Justvik 3. februar 2021

Dialogmøtet på Havlimyra skole onsdag 3. februar dekket et område fra Eidet i sør via Ålefjær til Erkleiv i nord. Justvik bydel inneholder både den eldre bebyggelsen med Justvik torv og den nye delen som omfatter Eidet og Justneshalvøya.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

Dialogmøtet ble direktesendt på Facebook 

 

Ikke bare Barnas bydel

Dialogmøte Justvik 1 – Kopi.jpg

Øystein Nordhagen representerte Jutsneshalvøya og Eidet velforeninger. Justvik velforening var representert ved leder Marit Opaas. Foto: Raimond Oseland

Første innleder under det digitale dialogmøtet var Øystein Nordhagen, representerte Jutsneshalvøya og Eidet vel. Han fortalte om en bydel som hadde vokst med 700 husholdninger siden 2010. Bydelen er markedsført som barnas bydel, og de fleste som bor i området er også barnefamilier. Nordhagen påpekte at det var viktig at bydelen også ble tilrettelagt for ungdom og at man har samlingssteder for denne aldersgruppen.

Nordhagen fortalte også om Trollstien som var blitt et populært turområde for barnefamiler, ikke bare for beboere i bydelen, men også for folk fra andre områder i Kristiansand. Dette ga noen parkeringsutfordringer velforeningen trengte kommunal hjelp for å løse. I tillegg ønsker velforeningen et bedre tilbud for funksjonshemmede på badeplassen i Mannevika, og håper kommunen kan være bidragsyter her.

Vil ha oppgradert Justvik torv

Neste velforening ut var Justvik velforening som var representert ved leder Marit Opaas.  En hjertesak for velforeningen er å få ferdigstilt en rundløype slik at den også er tilgjengelig for barnevogner og rullestolbrukere. Og med en slik forbedring vil det ligge til rette for etablering av lysløype.  Velforeningen ønsker også at fartsgrensene gjennom området må settes ned. Og i likhet med innledere som kom etterpå, påpekte hun tiden var overmoden for å gjøre noe med Justvik torv.

Ungdommene var representert ved elevrådsleder Julian Baski og nestleder Carmen Framnes. De roste begge skolen for å være et godt sted å være.  Skolen hadde mange arrangement og aktivitetstilbud, men noen var satt på vent på grunn av korona. Den største frustrasjonen gjaldt busstransporten til og fra skolen. Den er for tiden så dårlig at mange elever blir frakjørt om morgenen på grunn av fulle busser. Det ble en del unødvendig venting både på morgen og ved skoleslutt.

Dialogmøte Justvik 2 – Kopi.jpg

Dialogmøtet på Justvik ble direktesendt på Facebook og Teams fra Havlimyra skole. Her er elevrådsleder Julian Baski og nestleder Carmen Framnes under sine innlegg. Til høyre ordfører og møteleder Jan Oddvar Skisland. Foto: Raimond Oseland

Maria Haven er en av tre speiderledere i bydelen.  De er for tiden 15 speidere, men hadde plass til flere.  De møtes stort sett utendørs, men må av og til være innendørs når været tilsier det.

Menighetene samler mange

Tre menigheter har tilhold i bydelen.  Renate Orre fra Østsida frikirke representerte både egen menighet, Justvik kirke og misjonskirken. Menighetene samler totalt 500 personer til gudstjenester.  De samarbeider om å gjøre bydelen til et godt sted å bo, og sammen tilbyr de mange aktiviteter for ulike aldersgrupper og målgrupper.  Renate Orre fortalte også om lokalitetene som de benyttet.  Justvik kirke har et fint kirkebygg, men uteområdet Justvik torv trenger oppgradering for å bli trivelig.  Justnes misjonskirke har planer om å bygge egen kirke på innkjøpt tomt.  Frikirken er komfortable med lokalitetene på Fagerholt skole, men opplever usikkerhet i forhold til framtiden og om de er ønsket som leietaker.  Så menigheten er også på utkikk etter en byggeklar tomt, og håper på hjelp fra kommunen.

Dialogmøte Justvik 3 – Kopi.jpgRenate Orre fra Østsida frikirke representerte både egen menighet, Justvik kirke og Justnes misjonskirke. Daglig leder Tyge Carlsen i Gimletroll fortalte om en forening som er en stor bidragsyter i nærmiljøet. Foto: Raimond Oseland

Må dele på anlegg

Bydelen har to idrettsklubber.  Just idrettslag som omfatter de mer etablerte områdene, og Gimletroll som rekrutterer fra Gimlekollen og Fagerholt til Justneshalvøya.

Styreleder Vegard Helleland i Just IL fortalte om en idrettsklubb som har tilbud til både medlemmer og uorganiserte.  I likhet med Gimletroll har heller ikke Just egne lokaler og anlegg, og de to foreningene må dele på gymsaler og anlegg i bydelen.  Helleland nevnte også Justvik torv som en gang i tiden var et fint område, men som nå var forfalt og var blitt et lite attraktivt sted å oppholde seg.  Med tanke på et begrenset antall baner i bydelen, ønsket han at noe skjedde med ballbingen. 

Lei av mulighetsstudier

Både velforening og idrettslag var gått lei av kommunens mulighetsstudier og var tydelige på at de nå ønsket å se resultater. Harald Karlsen fra administrasjonen var til stede og kunne fortelle at ny ballbinge er på vei.

Gimletroll er en stor og aktiv forening med 1600 medlemmer og 600 frivillige.  Daglig leder Tyge Carlsen fortalte engasjert om en forening som ikke bare er fokusert på sport, men som også er en stor bidragsyter i nærmiljøet, blant annet med holdningsskapende arbeid.  Foreningen har ikke egne lokaliteter, og den store utfordringen er befolkningsveksten på Justneshalvøya som gir 100 nye barn hvert år.  Karlsens forslag for å løse kapasitetsproblemene er å utvide åpningstidene på de kommunale anleggene slik at de også kan bli mer brukt i helger og høytider.  Han ønsket at foreningen ble trukkket mer inn i kommunale planer og prosesser.

Bruk bydelshuset

Anne Mersland fra fritidsenheten orienterte formannskapet om tilbudet på bydelshuset.  Hun inviterte også andre foreninger som savnet lokaler og tilholdssteder til å benytte bydelshuset mer.

Sist ut var apoteker og daglig leder av Apotek 1, Kristine Heitmann, som var lokalisert i helsehuset på Fagerholt.  Apoteket åpnet akkurat da landet ble rammet av koronapandemien og fikk ikke så mye oppmerksomhet da.  Heitmann fortalte om apoteket og tilbudet de har etablert, blant annet med mulighet for vaksinering.  Hun bekreftet det andre hadde fortalt om ungdommens behov for å ha et sted å henge.  En periode hadde mange ungdom fylt opp fellesarealene i helsehuset.  Dette var lite hensiktsmessig for de andre brukerne, så en del møbler ble fjernet for å gjøre det mindre attraktivt å være der.

Frustert over kommunen

Etter en pause fikk både seere og deltakerne stille spørsmål.

Først ute var velforeningen på Erkleiv som måtte lufte sin frustrasjon over kommunal sendrektighet.  De har nå behov for oppgradering av lekeplassen ved den gamle skolen, og håper ikke dialogen med kommunen blir like krevende som forrige gang da de skulle skifte tak på skolen som er bygdas viktigste samlingssted.  Da tok det 3 år fra de første gang meldte behovet, til noe ble gjort. 

Justneshalvøya vel var godt fornøyd med samarbeidet med kommunen.  Det man savnet i bydelen var lyssetting av Trollstien og bedre regulering av trafikk og parkering ved Trollstien.  

Ellers lurte en av tilhørerne på Facebook om når sykkelstien fra Jærnesheia til skolen kommer. 

Justvik vel lurte på om bydelshuset kunne lånes til arrangementet fordi det kostet mye å leie.

Kommunalsjef Harald Karlsen deltok på møtet på vegne av staben i by- og stedsutvikling, og svarte på noen av spørsmålene. Blant annet kunne han fortelle at ny ballbinge på Justvik torv var på vei. Sykkelstien fra Jærnesheia er ferdig planlagt og man skal bare gjøre ferdig avtale med private grunneiere. Karlsen registrerte også innspill som handlet om arealbehov og trafikksikring. Hans råd var at de som hadde behov for areal, meldte disse inn nå i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplanens arealdel. 

Referat fra politisk sekretariat