Torridal 9. september

Kristin Mestad fra Torridal IL fikk som første innleder på formannskapets dialogmøte i Torridal slått an tonen da hun vennlig, men tydelig påpekte at Kristiansand er mer enn Torvet og Tangen.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

 

Vedlikehold og trafikksikring

1500 st09092020 3.jpg

Kristin Mestad fra Torridal IL holdt et engasjert innlegg for hjembygda si. Foto: Svein Tybakken

I løpet av 2,5 time fikk Kristin Mestad og de andre innlederne og fremmøtte formidle budskapet om at Torridal var et godt sted å vokse opp i og bo i, men at ikke alt var på stell.

I et engasjert innlegg snakket Mestad om og hjemstedet sitt. Hun beskrev ei bygd med mye frivillighet og mange ildsjeler, og hun var den første i en rekke av innlegg som påpekte at torridølene føler seg forsømt. Spesielt når det gjelder vedlikehold av gang- og sykkelveier og andre trafikksikringstiltak.

Vil ha bedre fritidstilbud

1500 st09092020 6.jpg

Ungdomsskoleelevene Rima Maria Hansson (t.h.) og Lisa Dorthea Loland. Foto: Svein Tybakken

Et annet tema som gikk igjen i flere innlegg var behovet for å ha et sted å henge utendørs, og de inviterte ungdommene, Rima Maria Hansson (t.h.) og Lisa Dorthea Loland, utrykte ønske om et bedre fritidstilbud.

Fritidsleder Anne Robstad Martinsson orienterte om det eksisterende tilbudet som rommet mange aktiviteter.

Savner diakon

1500 st09092020 16.jpg

Fra Den norske kirke i Torridal møtte Ole Aleksander Østhassel (i stripete genser) og fortalte om stor aktivitet for alle aldre i menigheten. Foto: Svein Tybakken

Ole Aleksander Østhassel fortalte om en menighet med et bredt engasjement og mange ulike målgrupper.  Presten er svært etterspurt på Straitunet, og menigheten savner en ressurs som kunne ivareta kirkens diakonale oppgaver bedre.

Torridal idrettslag har et høyt aktivitetsnivå.  Leder Øystein Kommedal orienterte om hvordan idrettslaget arbeidet for å inkludere flest mulig.   Idrettslaget har sterkt ønske om å videreutvikle tilbudet, og Kommedal mente at idrettsanlegget kunne utnyttes enda bedre.  Han utrykte et sterkt ønske om bedre samarbeid med skolen for å få dette til. 

Rema 1000

1500 st09092020 17.jpg

Rema 1000 er en stor arbeidsplass i Torridal, kunne kjøpmann Trine Marie Grimstad fortelle. Foto: Svein Tybakken

Trine Marie Grimstad er Mosbys eneste kjøpmann som leder av REMA 1000.  Hun fortalte om den varme velkomsten hun fikk da hun etablerte butikken.  REMA 1000 er en av de største arbeidsgiverne på Mosby, og Grimstad kom med et hjertesukk om vintervedlikeholdet.  Hun ønsker at de ansatte skal komme seg trygt på jobb, men da må kommunen strø bedre.

Formannskapet fikk en nyttig orientering fra historielagets mann, som innledet med å fortelle at Strai og Mosby ligger i Torridal som omfatter områdene på begge sider av elva, ikke bare det som ligger langs riksvei 9.

Gangbroene

Områdene langs Otra forbindes med to gangbroer.  Begge disse trenger oppgradering, og det var tydelig at torridølene mente at dette arbeidet gikk i seineste laget.

De fleste er godt kjent med krysningspunktet mellom Straitunet og Bunnpris.  Flere uttrykte ønske om trafikkregulerende tiltak og bedre belysning over gangfeltet.  Også på Mosby finnes strekninger hvor man ønsker at gående- og syklister får tryggere forhold.

Formannskapets medlemmer fulgte opp innleggene med spørsmål og kommentarer.  Etter pause benyttet flere av de fremmøtte anledningen til å stille spørsmål og komme med ønsker for at Torridal skal bli et enda bedre sted å bo og vokse opp i.

Du er hjertelig velkommen til å komme med innspill i etterkant av dialogmøtet om saker som gjelder Torridal. Innspill-skjema

Torridal-møtet ble direktesendt på Facebook og kan sees i sin helhet her.

Neste dialogmøte er lagt til bydel Randesund 7. oktober (se oversikt under her). Møtet holdes på Strømme skole.


Gjenstående dialogmøter:

07. okt.  kl. 17.00 – 19.30  - Randesund (Strømme skole) 
21. okt.  kl: 17.00 – 19.30  - Hellemyr (Hellemyr flerbrukshus)
04. nov.  kl: 17.00 – 19.30  - Hånes (Hånes skole)
09. des.  kl: 17.00 – 19.30  - Fagerholdt/Justvik/Ålefjær (Justvik skole)