Vågsbygd ønsker medvirkning

Under formannskapets dialogmøte i Vågsbygd etterlyste leder av Vågsbygd velforening, Hans Petter Mjølund, mer åpenhet og mulighet for medvirkning til fordel for innbyggerne.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

 

God stemning

1500 st02092020 1.jpg

Hans Petter Mjølund pekte på at Vågsbygd er Kristiansands største bydel. Han ga boken om Vågsbygds nyere historie "Fra bygd til bydel" til formannskapet. Foto: Svein Tybakken

Det var god stemning blant formannskap og de fremmøtte på dialogmøtet i Vågsbygd kultursenter onsdag 2. september der drøyt 60 innbyggere hadde møtt fram.

Hans Petter Mjølund fikk som leder av Vågsbygd velforening holde første innlegg.  Mjølund startet sitt innlegg med å påpeke at Vågsbygd er Kristiansands største bydel, og er å sammenligne med en middels norsk by.  Han tok de fremmøtte med litt bakover i historien og viste til at mye av tidligere års misnøye i Vågsbygd har handlet om vei og trafikkavvikling. Han sa at dette er et tilbakelagt tema etter at ny vei kom på plass. 

1500 st02092020 5.jpg

Et 60-talls innbyggere hadde funnet veien til Vågsbygd kultursenter den fine sensommerkvelden onsdag 2. september. Foto: Svein Tybakken 

På banen

Mjølund ønsket seg mer åpenhet og mulighet for medvirkning og deltakelse slik at innbyggerne får komme på banen så tidlig som mulig i stedet for å protestere etterpå.  Han pekte på at opprettelsen av et bydelsråd, etter mønster fra Randesund, kan være veien å gå.

1500 st02092020 4.jpg

Trond Blattmann fikk god applaus av de fremmøtte for sitt positive innlegg om IK Vågs betydning for Vågsbygd og byen. Foto: Svein Tybakken

Bystyrepolitiker Trond Blattmann var blant innlederne, men møtte formannskapet som innbygger og leder av IK Våg.  Han gikk gjennom alle aktivitetene i Vågsbygds største idrettslag og konkluderte med at dette omfattende tilbudet også hadde en positiv effekt på byens kriminalstatistikk. Vågs ønske for nær framtid er en plasthall som kan bidra til aktiviteter i vinterhalvåret.

Etterlyser ungdomsklubb

1500 st02092020 6.jpg

Margit Berge fra Fiskå skole og Jacob Hauge Knutsen fra Karuss skole hold engasjerte og gode innlegg for Vågsbygds ungom. Foto: Svein Tybakken

Skoleelevene har en viktig stemme på dialogmøtene. Elevrådslederne Margit Berge fra Fiskå skole og Jacob Hauge Knutsen fra Karuss møtte på vegne av de unge, og fortalte at Vågsbygd er et godt sted å bo. Med en aktiv kirke og idrettslag har Vågsbygd et bredt tilbud for de unge. Det er likevel et savn at bydelen ikke har en ungdomsklubb for de som ikke føler seg hjemme i de organiserte aktivitetene.   Ungdommene minnet formannskapet på at de ikke måtte glemme ungdommene i en by som markedsfører seg som barnas by.

Trenger nytt sted å samles

Seniorene har også en plass i vågsbygd. Else-Grethe Saatvedt fortalte om samlingene som før koronapandemien har hatt 40-50 deltakere. Etter koronaen og restriksjonene dette medfører, kan de ikke lenger møte på seniorsenteret.  Saatvedt utfordret politikere og administrasjon om hjelp til å finne et nytt sted de kan samles igjen, og kulturdirektør Torbjørn Urfjell lovte å se nærmere på dette.

Ønsker lysløype

Den tidligere bystyrepolitikeren Dag Vige holdt et engasjert innlegg om turløyper og stier i Vågsbygd skogen og argumenterte med at siden det fantes lysløyper i resten av kommunen, er det på tide at også Vågsbygd får sin egen.

Vil ha tilbake bussrute

1500 st02092020 2.jpg

Bernd Friede var engasjert i sitt innlegg for å få tilbake bussrute. Foto: Svein Tybakken

Velformann Bernd Friede fra Aksjonsgruppen for bedre kollektivtilbud holdt et engasjert innlegg der han fremførte innbyggerne på Slettheias misnøye med AKT og endringen de har gjort på bussrutene i området.  De vil ha tilbake bussen som tok en runde, og ikke fram og tilbake samme vei. Friede representerer beboerne som tilhører Gransangervein, Blåmeisveien og Rødvingeveien velforening.

Facebook

Dialogmøtene direktesendes via Facebook. Se hele møtet fra Vågsbygd her. 

Neste dialogmøte er lagt til Randesund og Strømme skole 7. oktober kl. 17.00 - 19.30. Program annonseres.