Bydel med stort frivillig engasjement

Gjennom flere innlegg under formannskapets dialogmøte i Songdalen, fikk politikerne bekreftet at dette er en bydel med mange engasjerte innbyggere og stor bredde i aktivitetstilbudet.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

 

Engasjerte elever

Dialogmøte Songdalen 04032020 6.jpg

Fire representanter fra Songdalen ungdomsskole åpnet dialogmøtet med sin beskrivelse av hvordan det er å være barn- og unge i Songdalen. Fra venstre Dominik Rabeszko (8b og medlem av Ungd. bystyre), Idunn Heimerdinger Langfeldt (9c og medlem av Ungd. bystyre), Johannes Lilleskare Pedersen (10 c og nestleder i elevrådet og Mina Trydal Simonsen (10b og leder av elevrådet). Foto: Svein Tybakken

Se video fra dialogmøtet

50 personer hadde møtt fram da formannskapet ønsket å møte innbyggere i det som nå er bydelen Songdalen. Programmet var lagt opp slik at først fikk noen forhåndsinviterte holde et innlegg. Deretter ble det åpnet for spørsmål og innlegg fra salen, og flere benyttet anledningen.

Etter ordfører Jan Oddvar Skislands innledning fikk fire engasjerte elever fra ungdomsskolen slippe til. De dokumenterte hvor lite hensiktsmessig busstilbudet var lagt opp.  Noen hadde skolebuss når de skulle til skolen, men måtte vente på ordinær rutebuss når de skulle hjem.  Og for andre var det motsatt.  Ungdom som bare skulle ta den korte turen til Tangvall måtte først til Kristiansand og bytte buss.  Resultatet ble ofte at de måtte bli kjørt i stedet, noe elevene ikke synes er så veldig miljøvennlig.

Aktiv seksbarnsmor

Dialogmøte Songdalen 04032020 3.jpg

Elvira Nziza representerte pinsemenigheten Gilgal. Hun kom til Norge i 2006 ogl Songdalen i 2008. – Jeg og familien er blitt tatt veldig godt imot, sier seksbarnsmoren, som har tatt en mastergrad på UiA. Foto: Svein Tybakken

Etter ungdommene var det Elvira Nzizas sin tur. Seksbarnsmoren imponerte med et aktivt liv som frivillig i pinsemenigheten Gilgal i tillegg til at hun hadde rukket å ta en mastergrad ved UiA.  Menigheten har mange tilbud og Nziza formidlet sitt ønske om bedre lokaler enn de har i dag. 

Frivillighetssentralen i Songdalen har et høyt aktivitetsnivå og Øystein Åsan fortalte om hvordan frivillige hjelper til i lokalsamfunnet enten det er som lyttevenn for skoleelever eller med snørydding og transport for eldre.  Det har vært noe bekymring i sentralen for hva en ny storkommune innebærer, og om de får beholde friheten de har hatt lokalt.  Lag ikke for mye byråkrati, er oppfordringen fra styrelederen.

Joel Nziza fortalte om en god oppvekst i Songdalen, og skrøt av det frivillige arbeidet. Han trakk spesielt fram ungdomsklubben Noden som et godt sted å være. Joel har vært leder av ungdomsutvalget i Songdalen. Han er nå medlem i ungdommens bystyre i Kristiansand.  Han viste til tidligere erfaringer med at ungdommene ikke ble inkludert i de voksnes arbeid, og så fram til at de ble regnet med av de voksne politikerne i framtiden.  

Dugnadsånd

Dialogmøte Songdalen 04032020 5.jpg

Et 50-talls mennesker fra Songdalen møtte fram til dialogmøte med formannskapet i det tidligere rådhuset på Nodeland onsdag 4. mars. Foto: Svein Tybakken

Finsland var egen kommune før sammenslåingen med Greipstad. Bygda som har 1000 innbyggere kjennetegnes av dugnadsånd og den aktive idrettsforeningen Framsteg som har hele 300 medlemmer.  Foreningen drives etter slagordet: «Flest mulig – lengst mulig». Det innebærer at de har lagt opp til et bredt tilbud for alle aldersgrupper.  Representantene Espen Slotte og Preben Aasland var tydelig stolte av den nye idrettsparken i bygda som ligger øverst i Kristiansand.

Med sammenslåingen har nye Kristiansand fått nye kulturelle møteplasser.  I Søgne er den gamle prestegården godt kjent utenfor den gamle kommunen.  Mindre kjent er kanskje Porsmyr gård, museum og bygdetun. Derfor benyttet styreleder Oddbjørn Follerås til å fortelle formannskapets medlemmer om gården og hvilken betydning den har som sosialt møtested.

Aktivt musikkliv

Musikklivet i Songdalen fikk også plass i møtet. Ragnar Klami fikk ideen til å starte opp en klubb for blues- og rockinteresserte og 18. mai i 2015 så den nye klubben dagens lys. Klubben ønsker å skape gode kulturopplevelser og Klami understrekt at de ønsker kontakt med unge som vil by på seg selv.

Songdalen har også eget musikkorps, men er svært frustrerte over dagens lagringsforhold. Styreleder Renathe Sand påpekte overfor formannskapet og kulturdirektør Torbjørn Urfjell at det er viktig å få på plass nytt kulturbygg.  Da kan de få bedre øvingslokaler og oppbevaringssted  slik at uniformer kan lagres uten å bli ødelagte.  Av Raimond Oseland

Har du innspill til politikerne i formannskapet kan du sende inn her

Politisk sekretariats referat fra dialogmøtet

Velkommen og innledning ved ordfører Jan Oddvar Skisland

Innlegg:

Repr. fra Songdalen ungdomsskole:

Dominik Rabeszko, Ungdommens bystyre og klasse 8b
Idunn Heimerdinger Langfeldt, Ungdommens bystyre og klasse 9c
Mina Trydal Simonsen, leder Elevrådet og klasse10b
Johannes Lilleskare Pedersen, nestleder Elevrådet og klasse 10c

Ungdommens stemme:

 • Hva er bra og hva kan forbedres?
 • Aktiviteter og busstilbud:
 • Tre religiøse ungdomsklubber
 • Ikke religiøs ungdomsklubb Noden
 • Åpent forskjellige dager
 • Bra møteplass, sentralt på Nodeland
 • Gode muligheter for sosialt samhold, treffer nye folk, fritidsklubber er fine møtepunkter
 • Dannes gjenger, ikke bare positivt, det gjøres ulovlige ting, politiet må komme fredagskvelder,
 • Gode fritidstilbud, mange forskjellige idretter som er åpen for de aller fleste
 • Tilbudene er nærme der folk bor, liten bygd
 • Når man må reise til byen eller Søgne, må mange ta buss
 • Nodelandsheia bussholdeplass, 1 buss pr time – det er for sjelden og lang ventetid
 • Hvis man skal til Søgne, må man helt til byen for så å reise tilbake til Søgne
 • Buss er mer miljøvennlig, men mange må kjøre biler, burde være egen buss for skolebarn
 • Dårlig busstilbud, skolebussene også
 • Håper på en stor forbedring for skolebuss og rutebuss
 • Hvis busstilbudet blir bedre vil Songdalen bli et enda flottere sted
 • Toget kan gå oftere, det bygges stadig flere blokker og Songdalen er egentlig sentral
 • Setter pris på å bo utenfor byen, det er ikke langt til byen hvis en skal drive aktiviteter i byen. Kjenner mange i nærmiljøet og føler tilknytning. Selv om vi er blitt en del av Kristiansand vil vi alltid føle oss som Songdalen

Presentasjonsrunde av formannskapets medlemmer

Spørsmålsrunde:

Er tilbudet med ungdomsklubber stort nok? Helt okJ

Bussen må gå når det er nødvendig – har dette vært tatt opp med skolen og busselskapet?

Det har vært tatt opp med rektor og videre til AKT flere ganger, svaret er at AKT må gjøre noe med det.

Ann Osaland: Det skal etableres bydelsråd i Songdalen, ber om at ungdommene skal engasjere seg og ber alle som ønsker å være med komme til henne. Skal jobbe for viktige saker i Songdalen. Fritidsklubben Noden var før et aktivitetstilbud for utviklingshemmede/funksjonshemmede på tirsdager, ønsker dette tilbudet tilbake til Noden.

Rektor Øystein Djupesland: Vi har møter med AKT og kjenner igjen argumentene. Har foreslått og sette opp en liten buss for de minste barna. AKT sier at det er vanskelig økonomisk og logistikken er ikke på plass.

Hvordan er innspillene som er kommet frem i dag blitt jobbet frem? Vi har spurt i klassen og hatt runde i elevrådet om hva er viktigst og hva burde bli tatt opp.

Ønsker å spille ballen videre til det nye ungdommens bystyre, både politikere og administrasjon er villig til å lytte på innspill derfra.

 

Elvira Nziza, repr. pinsemenigheten Gilgal

 • Kom til Norge i 2006, flyttet til Songdalen i 2008
 • Tatt veldig godt i mot, forvirrende i begynnelse, hjelp i begynnelsen.
 • Ønsket å jobbe og studere, viktig med utdanning. Fikk hjelp fra Røde Kors
 • Har studert ved UiA og har mastergrad
 • Jobber i menigheten med barn og unge, viktig å få barn og unge til å samles og være sammen
 • Innvandrere får hjelp i menigheten, lærer barn norsk kultur og har mange aktiviteter,
  mangler kapasitet for menigheten vokser
 • Barn fra 0-16 – Mange forskjellige grupper i løpet av uka.
 • Trenger støtte til aktiviteter og arrangementer i kommunen og andre kommunen
 • Ønsker å bidra i samfunnet og hjelpe til med integrering og for innflyttere
 • Ønsker større og bedre lokaler

Spørsmålsrunde

Hvor mange barn og hvordan rekrutterer dere? Har dere kontaktet kommunen for å få lokale?

Til sammen 50 barn, 50 voksen – åpen for alle. Gymsalen er for liten, trenger øvingslokale, har hatt kontakt med Kristiansand kommune, har samlet inn penger for å låne i banken og håper kommunen kan bidra til det.

Hvor vil dere helst ha lokale? Ønsker et sted for samle alle - hvor som helst.

 

Øystein Åsan, repr. frivilligheten i Songdalen

 • Gamle Songdalen kommune: veldig trygt og godt, flott og nært. Dør til ordførere alltid åpen, hverken parkeringsavgift eller bomstasjoner.
 • Tilhører grasrota – bygda skal få leve. Flott at dere kommer ut i kommunen og tar dialogen.
 • Frivillighet kommer ikke av seg selv, det må legges til rette for den, det er politikernes ansvar. Uten frivillighet er det vanskelig å drive Norge.
 • Frivilligheten i Songdalen drives godt:
 • Lyttevenn – Tunbalen skole, tidligere lesevenn, skal samtale med elevene 3 klasse, viktig med unge og eldre knyttes bånd i samfunnet
 • Leksehjelp – for innvandrere
 • Trim for damer
 • Praktisk hjelp hjemme, plenklipping, datahjelp i forhold til det offentlige
 • Gladbussen – henter eldre til dagsenteret på songdalstunet
 • Ruslevenner – tar med eldre folk på hjemmet ut
 • Torsdagsfrokost for rusmisbrukere
 • Planting og vanning av blomster i sentrum – frivillige har hatt ansvar, fått litt praktisk hjelp av kommunen. Lokal bank støtter økonomisk.
 • Frivilligheten er en vinn vinn situasjon, både for de som gir og de som får hjelp.
 • Det må legges til rette for at det kan drives på det lokale plan, må ikke bli for vanskelig og byråkratisk.
 • Fra sentralt hold er det nye signaler fra 2021, midlene skal samles i en sentral pott, ikke bra hvis frivilligheten skal kjempe om midlene mot skole og helse.

Spørsmålsrunde:

Hva står øverst på ønskelista? Fortsatt at vi skal drive Songdalen frivillighetssentral, vil ikke ha overstyring, ønsker å kunne drive videre på samme nivå som til nå. Ikke byråkratisering, har hørt om sentralisering og sentral styring.

Har dere en oversikt over hvor mange som er involvert i frivilligheten? Ca 100 personer, pensjonister.

Er det andre endringer etter kommunesammenslåingen? Utover blomster i Nodeland sentrum, så er det utfordringer på Songdalstunet

 

Aud Urdal fra frivillighetssentralen:

 • Egen forening, ikke kommunal, og avhengig av støtte, finansierer til lønn til Aud
 • Lag og foreninger gjør en stor innsats
 • Endring i frivilligheten, ønsker at frivilligheten skal få gjøre det de har lyst til
 • Merker at det skjer endring innen helse og omsorg etter kommunesammenslåingen
 • Ønsker å bidra i helse og omsorg
 • Ref til ordførerens innlegg i fvn etter nyttår. Trenger det lokale engasjementet, det må ikke bli tungvint, frivilligheten må få leve sitt eget liv, samtidig må de frivillige bli sett og ivaretatt. Vi er en kommune for alle

Finansiering av frivillighetssentraler – før er det en annen tildeling, tildeling til frivillighetssentralene skjer i en overføring til kommunen, og det er blitt mindre midler. Sygna kultursenter – hva er ønskene i forbindelse med opprettelsen av dette?

 

Joel Nziza, repr. ungdommens bystyre

 • Komiteleder i ungdommens bystyre bodd her siden han var 4 år
 • Trygt sted å vokse opp, veldig godt tatt imot.
 • Frivillighetssentralen, Røde Kors og Noden er et knutepunkt.
 • Jobbet mye med trivsel for ungdom i kommunen.
 • Kritikk til tidligere Songdalen, voksne inkluderte ikke ungdommen i arbeidet,
 • Ordføreren i Songdalen hørte på ungdommen.
 • Ønsker å se og føle at ungdommen til tatt på alvor

 

Espen Slotte og Preben Aasland Framsteg IL

 • Tror vi har mye å bidra med hvordan idrettsklubber drives
 • Finsland er en fantastisk bygd, toppen av Kristiansand, er blitt driven, en skal se på mulighetene og ikke begrensningene
 • Visjon: flest mulig - lengst mulig. Skal ha med alle, legger ned mye arbeid for å beholde medlemmene så lenge som mulig. 300 medlemmer av 1000 innbyggere, 30%
 • Dugnadsånd er viktig og står sterkt, om det gjelder bedehus eller løyper
 • Dugnad handler om god organisering og tilgjengelig gjøring, en viktig inkluderingsmåte. Hoppbakke, gressbane, lysløype, Skogen løype – skiturløype. Barneidrett 0-5 år, idrettsskole 6-7 år uten medlemskontingent, ballidrett 8-12 år, aktivitetsskole 13-16 år
 • Samarbeid med Greipstad om turneringer og deltakelse
 • Samarbeid med bedehuset i forhold til treningstider så det ikke kolliderer med andre aktiviteter. Bygd idrettspark, takket være godt samarbeid med Songdalen kommune.

 

Ragnar Klami Bluesklubben

 • Songdalen blues og rock klubb
 • Ønsker bidra til nye muligheter på kultursiden
 • Styret, liten kjerne i klubben, utvikle blues og rock i lokalmiljøet
 • Kulturkvelder, legge til rette for de som vil drive med musikk i forskjellige former
 • Samarbeid med forskjellige kulturelle aktiviteter som f.eks. kor.
 • Legge til rette for de som vil.
 • Rock i parken 2 ganger
 • Søkt støtte fra blant annet banken og hatt gratiskonserter.
 • Spent på nytt bygg, fabelaktig for kulturlivet, kan jobbe sammen, flere aktiviteter samles under ett tak. Spent på hva som skal ligge i kulturhuset?

 

Renate Sand, styreformann for Songdalen skolekorps

 • Sygna kulturhus
 • Øver under kummerlige forhold, Tuntrallen øver i foajeen på Tunballen skole
 • Skolekorpset øver på Songdalen skole, spredd i klasserom, inviterer alle til å komme å besøke lagringslokalene – dårlig luft og lukt.
 • Får nye uniformer til 17. mai, kan ikke lagres i korpsets lagringsplass. Må lagres hjemme.
 • Utenom de religiøse tilbudene har ikke egnede lokaler
 • Venter i spenning på Sygna kulturhus.
 • Redd for at storebror skal sluke oss. Vært på fornavn på administrasjon og Songdalen gamle kommune.

 

Svein Arve Egeland, Den Norske Kirke

 • Ønsker å være en viktig samfunnsaktør, masse aktivitet mot bedehus, kirke og idrett.
 • Aktivt menighetsliv – nytt bedehus, tatt opp lån og betalt det ned takket være frivillighet.
 • Kirka er aktivt med i aktivitetstilbud blant barn og unge. Ungdomsklubbene, måtte dørene stenges på grunn av ungdom som kom inn med dårlig oppførsel.
 • En del utfordringer på grunn av rus i området, bør få en diakon i menigheten, sammen med bydelen kunne vi ha fått til noe. Driver godt kulturarbeid.

 

Oddbjørn Follerås, Porsmyr bygdetun

 • Kommunens eiendom, stiftelse som skulle drive fram bygdetun og museum
 • Blitt et sosialt møtested i kultursirkelen
 • Tar vare på historien. Mange som flytter inn i leiligheter – kommer med gjenstander og spør om vi kan ta vare på det
 • Porsmyr skaper god folkehelse fikk frivillighetsprisen fra Vest Agder fylke i fjor
 • Pensjonister møter opp og gjør en gratis innsats, Porsmyr stiftelsen er etablert
 • Stor dugnadsinnsats for å vedlikeholde kommunens eiendom, over 7000 dugnadstimer i fjor
 • Porsmyrdagen lørdag 6. juni

 

Samir Josef

 • Jobber som tolk – barnevernet tar barn fordi mange foreldre ikke vet hvordan reglene er i Norge, ingen informerer når det gjelder barn
 • Må bruke mer tid på ungdom, særlig innvandrerungdom
 • Syriske innvandrere. Integrering
 • Mange som får norsk statsborgerskap kan ikke norsk.

 

Jon Kleveland

 • Innbygger undersøkelse som kom på mobiltelefon, ikke alle har smart telefon eller dekning og fikk ikke svart
 • Kommuneplanarbeidet, boligbygningsprogrammet står ikke noe om spredt utbygging
 • Har skrevet uttalelse til boligutbyggingsprogrammet, kommunen trenger også spredt boligbygging
 • Kommuneplan for Songdalen, garasje og tilbygg kan bygges uten dispensasjon fra plan Bedehuset og avholdslaget: fått beløp av kulturmidlene tidligere og håper at det fortsetter

 

Liv Arvidsson, folkedans

 • Flere arenaer for folkedans, Heimdal og Songtun, dansetradisjoner for Vest-Agder, runddans tradisjon tilbake til 1700 tallet
 • Viktig å ivareta folkedanstradisjon viktig
 • Mange timer med dugnad og frivillighet bak folkedansen
 • Songtun må ivaretas har vært i bruk i 100 år. Huset kan være tilbud til andre lag og foreninger Songtun er et kulturbygg som drives på dugnad, ønsker tilskudd til drift av bygget. Laget har mistet tilskudd som tidligere ble fordelt lokalt
 • Se til Stavanger, der er det spenstige prosjekt i samarbeid med kulturskolen

 

Jan Kåre Haugland

 • Sammenslåingsprosessen har en fortid, nåtid og framtid. Skapt veldige forventninger i forkant. Er spent på fremtiden.
 • Via pensjonistfritid viet tiden til å jobbe med innvandrere i Songdalen
 • Innvandrere får et hus å bo i og en skjerv fra Nav
 • Besøker innvandrere og får høre at jeg er den første som besøker innvandrere hjemme
 • Inkluderingsutvalget har en kjempejobb å gjøre, kan bli veldig flott
 • Innvandrere i arbeidsfør alder har ett ønske - få seg en jobb
 • Halvferdig bru over Songdalselva, et forferdelig eksempel hvordan det kan gå når det går galt.

 

Innbygger

Hall på Hortemo? Hvordan går det? Vil gi et løft. Det jobbes med saken, den skal legges frem.