Hellemyr: Kunstgress og trafikk

Ikke uventet kom det opp to større temaer på formannskapets dialogmøte på Hellemyr. Den mest aktuelle var et nylagt, men ubrukelig kunstgress på fotballbanen.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

Dialogmøtet på Hellemyr ble direktesendt på Facebook

Frustrasjon

1500 st21102020 2.jpg

Tore Neset talte til en lydhør forsamling på dialogmøtet. Foto: Svein Tybakken

Den andre saken var Breimyrkrysset – en gjenganger både hos politikere og administrasjon i kommunen, men som ligger under Statens vegvesen. Da vegvesenet fjernet lyskrysset i 2012 ble innbyggerne på Hellemyr fortalt at nytt kryss skulle åpnes innen fem år. 

Tore Neset, som er leder for Hellemyr velforening, fortalte om stor frustrasjon fordi ingenting skjer. Konsekvensen er at trafikken fra vestre del av Hellemyr ledes forbi skolen og til rundkjøringen ved meieriet. Dette er en situasjon som går på bekostning av skolebarnas sikkerhet og behov for trygg skolevei.

Fornøyd med friomådene

Neset var ellers fornøyd med mye av samarbeidet med kommunen, spesielt det som gjelder for friområdene på Hellemyr. Bydelen er godt egnet for oppvekst, men velforeningens leder ser gjerne at det tilrettelegges for seniorboliger.

Ikke forventet kvalitet

1500 st21102020 5.jpg

Helge Konradsen er sjokkert over kvalitetet på det nye kunstgresset på  Hellemyr-banen og vil at kommunen legger nytt. Foto: Svein Tybakken

Helge Konradsen fra Vigør benyttet sin taletid til å fortelle om klubbens mangfoldige aktiviteter. Men det var et skår i gleden over nytt kunstgress på fotballbanen. Det viser seg at kunstgresset ikke har den kvaliteten man forventet. Både formannskap og kulturdirektør lyttet til beskrivelsen av en bane som forårsaket skader på brukerne, og derfor ikke var til å leve med, en konklusjon også ordføreren delte.

Vil ruste opp "Barka"

1500 st21102020 4.jpg

Elevrådsmedlemmene Mille Moe-Langfeldt (6B) og Sander Hultmann (6A) fortalte om en bydel med mange gode kvaliteter og kort vei til det meste av de tilbudene de benyttet. De kunne likevel tenke seg flere apparater i skolegården og bedre lys på uteområder.  "Barka" ble spesielt nevnt som et sted som trenger vedlikehold.

Mindre bråk

1500 st21102020 6.jpg

FAU-leder Roar Osmundsen. Foto: Svein Tybakken

FAU-leder Roar Osmundsen støttet skoleelevenes innspill om flere lekeapparater i skolegården, og foreslo et program for utbedring av skolegårdene. Han fortalte også om hvordan korona-situasjonen hadde bidratt positivt. At elevene kommer puljevis ut i skolegården har bidratt til mindre bråk og mindre opprydding. FAU-lederen ønsker at man fortsetter med dette til etter koronaen.

Økende barnefattigdom

1500 st21102020 1.jpg

Jorunn Lohne representerte Hellemyr misjonskirke. Foto: Svein Tybakken

Både Den norske kirke og Hellemyr misjonskirke har mange tilbud på Hellemyr. Jorunn Lohne, som representerte misjonskirken, uttrykte et sterkt ønske om å gjøre noe for hele lokalbefolkningen, ikke bare de som kom til menighetens samlinger.

– Det er en økende barnefattigdom og vi ønsker å hjelpe de barna som har det vanskelig, fortalte hun.

Relasjonsarbeid

Fritidsklubbleder Simen Pedersen fortalte om hvordan man arbeider med relasjonsarbeid og hvordan fritidsklubben bruker barna til å skape egen fritid. Fast innslag er tirsdagsklubb med 50-70 barn fra mellomtrinnet. Årets store begivenhet er skumparty i slutten av august.

I den åpne runden ble det mye fokus på Breimyrkrysset og kunstgresset på fotballbanen.

1500 st21102020 3.jpg

Praten gikk livlig om både veikryss og kunstgress i pausen under formannskapets dialogmøte på Hellemyr onsdag 21. oktober. Foto: Svein Tybakken

Tilbakemeldinger på innspil