Grim - et godt sted å bo

Velforeningene på Grim beskriver bydelen som et godt sted å bo, stort engasjement og hvor man har fått til mye i samarbeid med kommunen. Med de venter på svar om opprusting av fritidsareal og frykter ny ringvei.

I løpet av dialogmøtet kom det fram mange innspill, både fra de som fikk ordet i møtet, og fra innbyggere som deltok på nett. Ved å klikke på knappen under kan du følge prosessen med å svare ut disse innspillene.

Når du kommer til tabellen: Klikk i ei rute, og så på den blå pila, for å se hele teksten.

Innspill og svar

 

Dialogmøte Grim 01.jpg

Varaordfører Erik Rostoft ledet det digitale dialogmøtet fra gymsalen på Grim skole.

Med ytterligere innskjerping av smittevern måtte også de fleste innlederne delta digitalt på Teams under dialogmøtet fra Grim skole onsdag 2. juni. Varaordfører Erik Rostoft ledet fra en tilnærmet tom gymsal, med kun produksjonsteamet og de yngste innlederne til stede. Møtet ble direktesendt på Facebook.

Frykter ny ringvei

Dialogmøte Grim 6.jpg

Knut Straume (bildet) og Håkon Reinertsen holdt innlegg på vegne av velforeningene. Straume innledet med å fortelle om et område hvor det er godt å bo. Det er sentrumsnært, barnevennlig og har mange grønne soner.  Grim er et område hvor det bor mange forskjellige mennesker med stort engasjement og hvor man har fått til mye i samarbeid med kommunen. Men noen ganger kan det også butte imot. Og det skjer i saken om badevannet ved utsiktspunktet. Straume beskrev dette som en perle, men opplever at dammen og området har forfalt. Velforeningen venter fortsatt på svar fra kommunen på en henvendelse som ble gjort for to år siden.

Håkon Reinertsen bor selv i Grims nordlige område på Dalane. Han uttrykte takknemlighet overfor kommunens bomiljøprosjekt i området for noen år siden. Dette har betydd mye for å utvikle områdets bokvaliteter. Men med planene for ny ringvei frykter han at nabolaget skal ødelegges.  Høringsforslaget fra Nye veier legger opp til at de 124 beboerne i området skal havne mellom to store kryss med mye trafikk. I tillegg vil de miste mye av grøntområdene. Reinertsen pekte på flere faktafeil i høringsgrunnlaget, og benyttet anledningen til å fortelle formannskapet at det blir feil når et boligområde blir beskrevet som et industriområde.

Kort vei til naturen

Dialogmøte Grim 1.jpg

Ida Hove og Nora Sunde (bildet) representerte ungdommen på Grim. Ida Hove har opplevd skolene på Grim som gode. Busstilbudet er godt og de har kort vei til natur og badeplasser i Baneheia.  Hun beskriver Idda som et fantastisk tilbud. Nora Sunde etterlyste et sted ungdommen kan være innendørs, spesielt om vinteren. Idda er en samlingsplass for mange ungdommer som bare skal ha et sted å henge, noe hun mener er lite gunstig. Under korona har mange blitt sittende hjemme foran en skjerm og Nora konkluderte med at mange ungdommer trenger å møtes uten å gjøre noe spesielt. Men de trenger et annet sted enn Idda.

Fine fritidstilbud

Dialogmøte Grim 5.jpg

Simen Høgdal Pedersen viste formannskapet og alle andre seere direktebilder fra fritidsklubben på Tinnheia.

Simen Høgdal Pedersen og Anne Robstad Martinsson har ansvar for tilrettelegging av fritidsaktiviteter på Tinnheia, Grim og Suldalen. Pedersen er leder for fritidsklubben på Tinnheia. Der har de et tilbud for unge i alderen 13-18 år. De ønsker å skape en åpen møteplass for ungdommen hvor de får lov til å delta i utforming av aktiviteter. Et nytt prosjekt i klubben er e-sport og gaming og målet er at ungdommene kan bruke lokalene uten voksne til stede. I lokalene på Krossen skole har Martinsson ansvar for juniorene på tirsdager og for ungdommer annenhver fredag. Hun har et nært samarbeid med FAU og foreldre som deltar som trivselsvakter.

Trenger parkeringsplasser

Innerst i Suldalen ved Grotjønn ligger klatreparken Høyt og lavt.  Daglig leder Knut Johnsen fortalte om et sted hvor barn og unge kan boltre seg med 9 løyper og 23 zip-liner. Her kan barn få introduksjon til friluftsliv gjennom lek og mestring.  Parken tiltrekker seg besøkende fra hele byen, men selvsagt flest fra nærområdene Hellemyr, Tinnheia og Grim. Dessverre har parken begrenset med parkeringsplasser for de som må bruke bil, og Johnsen håper de i samarbeid med kommunen kan få løst denne utfordringen. På sikt håper parken å utvide med flere aktiviteter. Det er også en dialog med kommunen for å legge til rette for bedre bademuligheter i Grotjønn.

Stor vekst for ishockeyklubben

Styreleder i Kristiansand Ishockeyklubb, Bjørn Tore Haugen, fortalte om en klubb i stor vekst.  Klubben har i dag ca. 500 medlemmer. Den satser sterkt på integrering og at alle skal med.  Haugen kunne fortelle at klubben har vært spesielt opptatt av å rekruttere jenter, noe som har gitt et damelag i 1. divisjon.  Spillerne kommer både fra Kristiansand og andre sørlandskommuner.  Klubben har lag som spiller på ulike nivåer. Lagene reiser mye og deltar i serier og turneringer både regionalt og lenger unna. Utfordringen er at kapasiteten er sprengt, noe som kan løses ved at åpningstidene på Idda endres. Klubben ønsker flere spilleflater, og aller helst en ny hall på østsiden av byen.   Ishockeyklubben har mange ønsker for framtiden, og et nytt klubbhus står øverst på ønskelisten.

Vigør gode på integrering

Vigør er fotballklubben for barn og unge på Grim, Hellemyr og Tinnheia.  På dialogmøtet var klubben representert ved Morgan Karlsen. Klubben ønsker at aktivitetene skal være en viktig del av livet til medlemmene. I tillegg til fysisk utfoldelse er også de sosiale treffpunktene viktige for både deltakerne og deres foreldre. Klubben har stort mangfold, og ikke alle har like god økonomi. For å innlemme så mange som mulig, har klubben et eget inkluderingsfond slik at barn fra hjem med svak økonomi fanges opp. De prøver også å bruke ekstra tid på de som har en annen språkbakgrunn enn norsk, men Karlsen erkjenner at de ikke klarer å følge opp alle.  Klubben har derfor et sterkt ønske om å opprette en egen stilling med integrering som hovedoppgave.

Vil skape liv rundt Mølla

Dialogmøte Grim 2.jpg

Daniel Svendsen i Svendsen-gruppen viste planer for utbygging rundt Mølla.

Grim torv og industriområdet på Mølla skal utvikles og revitaliseres. Svendsen-gruppen har planer for bygging av 15 000 kvm til næring og 25 000 kvm til boliger. Daniel Svendsen uttrykte stort ønske om å skape et yrende liv rundt Mølla. Etter å ha lyttet på innleggene før han slapp til, så han mulighet for å skape nye synergier. Ett av de store temaene i prosjektet er en bedre utkjøring til riksvei 9.  Svendsen-gruppen arbeider med de siste detaljene nå, og håper å kunne sende planen over til kommunen etter sommeren. De ønsker også å presentere planene for lokalbefolkningen, gjerne i samarbeid med velforeningene i området. 

Julemarked for bedre trivsel

Dialogmøte Grim 4.jpg

Grimsvollen nabolaug er mest kjent for julemarkedet som ble etablert i 2010. Aksel Gjellestad (bildet) fortalte at hensikten med markedet var å skaffe inntekter til opprusting av lekeplassen. Etter at dette ble gjennomført, har overskudd gått til andre tiltak som har bidratt til økt trivsel i nabolaget.  På vegne av nabolauget uttrykte Gjellestad en takk til kommunen for opprusting av områdene rundt Grimsbekken.  Grim er kjent for mangfold og at det er plass for alle. Men Gjellestad synes ikke det var noen god idé å plassere utagerende rusavhengige sammen med traumatiserte flyktninger. 

Kirke for hele bydelen

Dialogmøte Grim 3.jpg

Aktivitetene i Grim kirke handler om både tro og fellesskap. I en bydel med stort kulturelt og religiøst mangfold ønsker kirken å være et tilbud for alle. Sogneprest Oddbjørn Ellefsen (bildet) fortalte direkte fra Grim kirke om et sammensatt kirke-tilbud fra babysang til senior-treff. Kirken har også aktiviteter for mennesker med nedsatt funksjonsnivå. Fra høsten planlegger Grim kirke å satse mer på ungdom.

– Vi vil være en kirke for hele bydelen, og folk skal kunne møtes på tvers av skillelinjer, oppsummerte sognepresten i sitt innlegg.

Etter pause fikk beboerne slippe til med kommentarer og spørsmål via Facebook eller på Teams.  Møtet på Grim satte trolig rekord i antall følgere og spørsmål.