– Styrker lokaldemokratiet

– Målet med dialogmøtene med deg som innbygger, de frivillige organisasjonene og lag og foreninger, er å styrke lokaldemokratiet, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Håper på innspill

1500 Formannskapet 04022020.jpg

Formannskapet er klart til å treffe Kristiansands innbyggere, frivillighet og organisasjonsliv til dialogmøter. Fra venstre Mali Steiro Trondsmoen (SV), Reidar Heivoll (Sp), Mira Thorsen (MDG), Sigrun Sæther (KrF), Mette Gundersen (Ap), Ida Grødum (H), Jørgen Kristiansen (KrF), Jan Oddvar Skisland (Ap), Roy Fardal (Uavh.), Terje Øydne Pettersen (H), Erik Rostoft (Folkelista), Stian Storbukås (Frp), Hildegunn Marie Tønnessen Seip (MDG), Vidar Kleppe (Dem.) og Renate Hægeland H). Foto: Svein Tybakken  

Kristiansands ordfører tar med seg formannskapet og møter folk der de bor til dialogmøter. Nå håper han på vegne av Kristiansands folkevalgte på stort engasjement der de kommer.

Send inn innspill her

– Vi er glade for å kunne fortsette med dialogmøtene og vi har fått mange konstruktive innspill der vi har vært – både før og under koronakrisen. Det gleder oss at det har kommet et ganske jevnt antall på alle møtene, rundt 60-70 innbyggere. På noen av de digitale dialogmøtene har antallet vært opp mot 100, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

– Både fordi vi er ny kommune, men også generelt, er det viktig å bli kjent med hverandre. Det å snakke sammen ansikt til ansikt er et første steg for å styrke lokaldemokratiet. Jeg tror og håper dialogen vil bidra til å gjøre avstanden mellom innbyggere og politikere i vår nye kommune mindre, sier ordføreren, som på vegne av alle i formannskapet håper at ordningene kan motivere til større grad av medvirkning, mange gode innspill og mer langsiktig deltakelse for mange.

– Det er også et mål at politisk ledelse blir kjent med lokale forhold i vår utstrakte kommune. Vårt ønske for Kristiansand er at alle innbyggere skal ha like muligheter til å leve gode liv, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Dialogmøter 2021

Her følger en oversikt over dialogmøter i 2021. Alle dialogmøtene var digitale våren 2021.

13. jan. – Søgne - Formannskapssalen Tangvall
03. feb. – Justvik/Ålefjær - Justvik skole
19. mai – Hamresanden/Tveit
02. juni – Grim
16. juni – Sentrum/Eg 

29. sep. kl. 17-19.30 - Flekkerøy - Flekkerøyhallen
20. okt. kl. 17-19.30 - Lund - Kongsgård skolesenter (aulaen)
03. nov. kl. 17-19.30 - Tømmerstø/Frikstad - Holte skole 
24. nov. kl. 17-19.30 - Voiebyen og Bråvann - Voie skole

Dialogmøter 2022

26. jan. kl. 17-19.30 - Lund (Øvre) - Fagerholt skole
09. feb. kl. 17-19.30 - Møvig/Andøya - Sjøstrand skole
16. mar. kl. 17-19.30 - Slettheia/Fiskå - Slettheia skole
06. apr. kl. 17-19.30 - Finsland - Brandsvoll herredshus
04. mai kl. 17-19.30 - Søm - Bydelshuset (Fritid) v/ Kiwi 
15. jun. kl. 17-19.30 - Lunde og vestover - Lunde skole

31. aug. kl. 17-19.30 - Åsane - Karuss skole
28. sep. kl. 17-19.30 - Rosseland/Volleberg - Rosseland skole
19. okt. kl. 17-19.30 - Åros/Langenes - Langenes skole
16. nov. kl. 17-19.30 - Dvergsnes - Dvergsnes skole
07. des. kl. 17-19.30 - Tinnheia, Karl Johans Minne skole