– Styrker lokaldemokratiet

– Målet med dialogmøtene med deg som innbygger, de frivillige organisasjonene og lag og foreninger, er å styrke lokaldemokratiet, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Håper på innspill

1500 Formannskapet 04022020.jpg

Formannskapet er klart til å treffe Kristiansands innbyggere, frivillighet og organisasjonsliv til dialogmøter. Fra venstre Mali Steiro Trondsmoen (SV), Reidar Heivoll (Sp), Mira Thorsen (MDG), Sigrun Sæther (KrF), Mette Gundersen (Ap), Ida Grødum (H), Jørgen Kristiansen (KrF), Jan Oddvar Skisland (Ap), Roy Fardal (Uavh.), Terje Øydne Pettersen (H), Erik Rostoft (Folkelista), Stian Storbukås (Frp), Hildegunn Marie Tønnessen Seip (MDG), Vidar Kleppe (Dem.) og Renate Hægeland H). Foto: Svein Tybakken  

Kristiansands ordfører tar med seg formannskapet og møter folk der de bor til dialogmøter. Nå håper han på vegne av formannskapet på fortsatt stort engasjement der de kommer, slik det ble det på første møtet på Tangvall onsdag 12. februar.

Send inn innspill her

– Vi er glade for å ha kommet i gang med dialogmøtene og vi fikk mange konstruktive innspill på Tagvall. Det gledet oss veldig at det kom såpass mange som 60 innbyggere, sier ordfører Jan Oddvar Skisland, som håper på minst like mange 4. mars i det tidligere rådhuset på Nodeland.

– Når vi nå er ny kommune, er det viktig å bli kjent med hverandre. Møtet på Tangvall viste at det er behov for oppklaringer. Det å snakke sammen ansikt til ansikt, er et første steg for å styrke lokaldemokratiet når kommunegrensene er endret. Jeg tror og håper dialogen vil bidra til å gjøre avstanden mellom innbyggere og politikere i vår nye kommune mindre, sier ordføreren, som på vegne av alle i formannskapet håper at ordningene kan motivere til større grad av medvirkning, mange gode innspill og mer langsiktig deltakelse for mange.

Åpent for alle

– Vi fikk tilbakemedling på at tidspunktet 9-11.30 ikke var ideelt tidspunkt for å nå de frivillige i lag og foreninger. Formannskapet skal evaluere dette og vurdere endring av tidspunkt, sier Skisland. Han legger til at opplegget kommer til å fortsette med inviterte representanter for frivilligheten, men han understreker at alle dialogmøtene er åpne for alle.

Ordfører Jan Oddvar Skisland er fornøyd med at dialogmøtene ikke dreide seg om lys i lyktestolper og hull i veien, men om levekår og hva som kan gjøre lokalsamfunnet til et enda bedre sted å bo for alle generasjoner.

– Det er også et mål at politisk ledelse blir kjent med lokale forhold i vår utstrakte kommune, sier ordfører Jan Oddvar Skisland, som gleder seg til nye dialogmøter.

Dialogmøtene høsten 2020

Før koronakirsen kom i mars måned rakk formannsskapet kun å gjennomføre to dialogmøter. I Søgne 12. februar og Songdalen 4. mars ble møtene holdt på dagtid fra 09.00-11.30. Fra 2. september har politikerne gjennomført dialogmøtene fra kl. 17.00-19.30. Formannskapet starter sine møter med ordinær saksbehandling i Rådhusets formannskapssal fra kl. 13-16 og reiser med buss til dialogmøte som altså starter kl. 17 i gjeldene bydel.

Det legges ikke opp til at det arrangeres flere politiske møter på samme tidspunkt. Kulturutvalget har fire sammenfallende møter med formannskapet høsten 2020. Det kan bli endringer på stedsvalg.

Gjenstående dialogmøter:

07. okt.  kl. 17.00 – 19.30  - Randesund (Strømme skole) 
21. okt.  kl: 17.00 – 19.30  - Hellemyr (Hellemyr flerbrukshus)
04. nov.  kl: 17.00 – 19.30  - Hånes (Hånes skole)
09. des.  kl: 17.00 – 19.30  - Fagerholdt/Justvik/Ålefjær (Justvik skole)