Spørsmål til ordfører

Faste medlemmer av bystyret kan etter kommuneloven § 11-2 sende skriftlige spørsmål til ordfører mellom bystyremøtene.

Spørsmålene sendes på e-post, og blir besvart i møtet. Dette sikrer at alle bystyremedlemmer får samme informasjon til samme tid, og at informasjonen blir tilgjengelig for allmennheten.  

Fram til våren 2021 svarte ordfører skriftlig på spørsmål. Svar ble dermed gitt utenfor møtet. Kommunal- og distriktedepartementet avklarte sommeren 2021 at svar skal gis i et møte. 

Tolkningsuttalelse fra Kommunal- og distriktsdepartementet.

Spørsmål og svar i 2021

Alf Albert (Dem) 10.03.21: Svar på skriftlig spørsmål om Terrengkarusselen

Christian Eikeland (Frp): Svar på spørsmål om Bygg- og anleggsnæringen og behov for økt tilgang på prosjekter i korona-pandemien 10.03.2021 

Svein-Harald Mosvold Knutsen (Uavhengig): Ny bompengeproposisjon  

Tore Heidenreich (Dem): Svar på investeringer i oppvekstsektoren

Tore Heidenreich (Dem): Spørsmål om Kilden 10.01.2021

Ivar Bergundhaugen (V): Landstrøm og skip i opplag 07.01.21

Spørsmål og svar i 2020  

Vidar Kleppe (Dem): Innføre gratis parkering ved Odderøyhallen 26.11.20

Mali Steiro Tronsmoen (SV): Vekterne 26.11.20

Jannike Amalie Sveinsdatter Arnesen (Ap): Sykepleierstudenter i praksis 26.11.20

Svein-Harald Mosvold Knutsen (Uavhengige): Kunstsilo / «Barnas-hus» / SKMU / tinglyst rettigheter m.m. 17.11.20

Tore Heidenreich (Dem): Oppfølging av vedtak fra budsjettmøte 18.12.19

Christian Eikeland (Frp): Nye omsorgsplasser i Søgne 06.11.20

Tore Heidenreich (Dem): Omvendt folkehelse 26.10.20

Sigrun Sæther om samlokalisering av Songdalen sone 03.11.2020 

Lene Jakobsen om honorering til styrer, råd og utvalg 21.09.2020

Vidar Kleppe (Dem) om å kjøre gratis i bommen ved buss-streik i Kristiansand

Mira Thorsen (MDG) om Forskningen er klar - gummigranulaten må vekk og forurensing fra vei må sikres 18.09.2020

Tore Heidenreich og Vidar Kleppe (Dem) om leie for kommersielle inntektsgivende arrangementer og/eller utenomsportslige aktiviteter 18.09.2020

Tore Heidenreich: Status om Kunstsilo 17.09.20 

Vegard Kristian Møller Launes: Varaordfører Rostofts habilitet 11.09.2020 

Sigrun Sæther: Songdalen sone og nedbemanning. 07.09.2020   

Ivar Bergundhaugen: Brudd på diskriminerings- og likestillingsloven 07.09.2020 

Vegard Kristian Møller Launes: Rostofts inhabilitet 07.09.2020  

Svein-Harald Mosvold Knutsen: KMV-utredning og spørsmål om området ved Binesboen 03.09.2020

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe om P360 og fulltekst-publisering 21.08.2020

Svein-Harald Mosvold Knutsen om bompenger 21.08.2020

Reidar Heivoll (Sp) om tilskudd til private veier. 22.06.2020

Ole Magne Omdal, (Sp) om renovering av Torridal skole. 22.06.2020

Svein-Harald Mosvold Knutsen (Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand) om sak 74/20 og 91/20 i bystyret. 15.06.2020

Svein-Harald Mosvold Knutsen (Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand) om KMV rapport m.m. 11.06.2020

Vidar Kleppe (Dem) om endringer i alkoholpolitikken i Kristiansand kommune. 11.06.2020

Sigrun Sæther (KrF) om kommunesammenslåingens bakside. 10.06.2020

Ida Grødum (H) om Finslandshallen. 15.05.2020

Ivar Bergundhaugen (V) om manglende respons fra ordførerens kontor. 12.05.2020

Kari Berthelsen (Pensjonistpartiet) om å tenke nytt om byutvikling. 12.05.2020

Espen Saga (H) om kommuneoverlegens uttalelser i media. 12.05.2020

Ivar Bergundhaugen (V) om kunstgress på Sør Arena. 11.05.2020

Jorunn Aaselle Olsen (Uavhengige) om 17. mai. 11.05.2020

Tore Heidenreich (Dem) om å avvikle bystyremøtene i Kilden. 07.05.2020

Vidar Kleppe (Dem) om lokal uavhengig gransking av Nicolai Tangen. 04.05.2020

Svein-Harald Mosvold Knutsen (Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand) om sak 50/20 i formannskapet. 04.05.2020 

Sigrun Sæther (KrF) om kommunens kapasitet på korttidsplasser/øyeblikkelig hjelp døgnopphold ved isolering pga. korona. 29.04.2020

Reidar Heivoll (Sp) om matberedskap. 22.04.2020

Arve Stokkelien (H) om mulighetsstudie i Bertesbukta. 22.04.2020

Tore Heidenreich (Dem) om omtaksering. 17.04.2020

Espen Saga (H) om situasjonen til byens rusmisbrukere. 17.04.2020

Jens Anders Ravnaas og Annette Skeie Jakobsen (Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand) om trafikksikker avvikling og stenging av Haumyrheitunnellen. 17.04.2020

Renate Hægeland (H) om det politisk ordskifte. 17.04.2020

Nils Nilsen (Dem) om ordførerens svar til Alf Albert. 17.04.2020

Abdullahi Mohamed Alason (Ap) om ungdomskriminalitet i koronatiden. 15.04.2020

Andreas Landmark (SV), Christine Alveberg (V), Eirik Dåstøl Langeland (Ap), Marte Rostvåg Ulltveit-Moe (MDG) og Vegard Kristian Møller Launes (H) om tomtekostnader for studentboliger. 03.04.2020

Nils Nilsen (Dem) oppfølging av møtegodtgjørelse/frikjøp. 03.04.2020

Vidar Kleppe (Dem) om deponi på Ålefjær. 03.04.2020

Nils Nilsen (Dem) om møtegodtgjøring/frikjøp. 03.04.2020

Kari Berthelsen (Pensjonistpartiet) om midlertidig NAV-kontor i Sørlandsparken. 02.04.2020

Alf Albert (Dem) om tiltak for redusert biltrafikk i Kristiansand. 02.04.2020

Mira Thorsen (MDG) om ytringsrett, ytringsfrihet og demokrati. 02.04.2020

Mona Dia (Ap) om løsning for Breimyrkryssset. 30.03.2020. 

Vegard Kristian Møller Launes (H) om nyansatte etter kommunesammenslåingen. 30.03.2020

Alf Albert (Dem) om representasjon i styrer, råd og utvalg. 30.03.2020

Amalie Gunnufsen (H): Ingen er fri før alle er fri. 27.03.2020

Tore Heidenreich (Dem) om kostnad og konsekvens ved etablering av Knuden Kulturskole i Kunstkvartalet. 27.03.2020

Lill May Vestly (Partiet De Kristne) om bekymringsmelding og spørsmål om delegert beslutning. 26.03.2020

Nils Nilsen (Dem) om midlertidig forbud mot offentlig skjenking. 24.03.2020

Tore Heidenreich (Dem) om permitteringer blant kommuneansatte 17.03.2020

Stian Storbukås (FrP), Vidar Kleppe (Dem), Lajla Elefskaas (Uavhengig), Lill May Vestly (Partiet De Kristne) og Svein-Harald Mosvold Knutsen (Tverrpolitisk Folkeliste Kristiansand) om Kunstsilo og kommunens bidrag. 10.03.2020

Vidar Kleppe (Dem) om mulig dobbel-lønn og etterlønn. 10.03.2020

Makvan Kasheikal (Dem) om arealer til utbygging av ladestasjoner. 10.3.2020

Kasper Bekkeli Espeland (Rødt) om NorthConnect-kabelen. 9.3.2020

Vidar Kleppe (Dem) om brannsikkerheten i kommunale boliger.  3. 3.2020

Nils Nilsen (Dem) om oppnevning av medlemmer til alle råd, styrer og utvalg for nye Kristiansand. 2.3.2020

Vidar Kleppe (Dem) om beredskap og tiltak i kommunen i forhold til koronaviruset. 2.3.2020

Nils Nilsen (Dem) om politisk representativt demokratisk kommunestyre. 2.3.2020

Nils Nilsen (Dem) om innstillinger er i henhold til kommunelovens §14b. 2.3.2020

Spørsmål og svar til ordfører i ny kommune etter valget høsten 2019 

Vidar Kleppe (Dem) om økonomisk hjelp til Vågsbygd turnforening. 5.12.2019

Tore Heidenreich (Dem) om midlertidig løsning for idretten i Søgne kommune. 2.12.2019

Vidar Kleppe (Dem) om kjøkkenet tilbake på alle sykehjemmene i Kristiansand kommune. 2.12.2019