Observasjonskompetanse

Som en følge av samhandlingsreformen blir stadig flere og sykere pasienter behandlet og fulgt opp i kommunehelsetjenesten. Det er derfor viktig at ansatte har nok kunnskap til å oppdage endringer i helsetilstand på et tidlig tidspunkt.

Hva er Observasjonskompetanse?

Kompetanse til å avdekke pasienter med forverret somatisk tilstand innebærer at man har tid til å observere, kunne gjenkjenne og vurdere tiltak man må følge opp, ved tidlige tegn til sykdomsforverring. Et virkemiddel for å sikre at endringer blir oppdaget, er å ta i bruk strukturerte observasjons- og kartleggingsverktøy, som ABCDE-metodikk og NEWS2.

Observasjons- og vurderingskompetanse inkluderer:

  • kliniske ferdigheter som for eksempel ABCDE-undersøkelse og gjennomføring av NEWS2
  • ikke-tekniske ferdigheter som kommunikasjon, relasjonelle forhold i teamet og teamledelse

(Hentet fra Nasjonale faglige råd, Helsedirektoratet)

 

Hva er NEWS2?

Forverring i pasientens kliniske tilstand skjer ofte gradvis, både for pasienter som behandles hjemme og på sykehjem. NEWS2 (National Early Warning Score versjon 2) er et internasjonalt systematisk scoringssystem der hensikten er å identifisere alvorlig sykdom tidlig i sykdomsforløpet, samt gi helsepersonell beslutningsstøtte i uavklarte situasjoner. NEWS2 erstatter bruk av verktøyet TILT.

NEWS-systemet er i utgangspunktet utarbeidet og validert for bruk i sykehus.  
Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Agder utarbeidet i 2020 en lokal tilpasning av tiltak og respons for å gjøre verktøyet mer hensiktsmessig til bruk i kommunehelsetjenesten. Baksiden av NEWS2-kortet avviker dermed fra den originale, som er utarbeidet av Royal College of Physicians. 

Opplæringspakken og retningslinjene er bygd på Helsedirektoratets nasjonale faglige råd for tidlig oppdagelse og rask respons ved forverring av somatisk helsetilstand.

 

Kompetansetrappen i Agder

Vi i Agder har valgt å konsentrere oss om tre trinn vi tenker er viktige for å styrke klinisk observasjonskompetanse og handlingsberedskap i kommunehelsetjenesten. Inneholdet er i tråd med nasjonale føringer og vi i Utviklingssenteret vil bestrebe at det finnes opplæringsressurser på disse tre områdene på våre nettsider. De tre trinnene er:

Opplæringspakke

Det er laget en digital opplæringspakke i
trinn 1; observasjonskompetanse og ABCDE-metodikk og
trinn 2; verktøy som NEWS2, ISBAR etc. for helsepersonell i Agder.  
Lenke til opplæringspakke

 

Til deg som er observasjons- og NEWS2-instruktør/ressursperson

Informasjon til observasjons- og NEWS2-instruktører

USHT Agder anbefaler at hver avdeling har en egen instruktør/ressursperson. Du som er instruktør har et spesielt ansvar for å følge opp observasjonskompetanse og NEWS2 i egen avdeling. Vi beskriver noen av oppgavene i dette dokumentet som du gjerne kan dele med din leder.

Det er viktig at du kjenner godt til innholdet i opplæringspakken, både trinn 1 og 2. Under her finner du i tillegg informasjon og undervisning som kan være nyttig som ekstrakompetanse for deg som er observasjons- og NEWS2-instruktør

Det er utarbeidet et informasjonsskriv om NEWS2 som kan sendes kommunelege, sykehjemslege og fastleger

Power Point undervisning, trinn 1

Vi har også laget noen ulike forslag til Power Point undervisning knyttet til trinn 1 som du som instruktør kan holde for dine kollegaer. 

Trinn 1: ABCDE, NEWS2, utstyr, ISBAR, casearbeid - 2 timer

Trinn 1: ABCDE knyttet til NEWS2 målinger, PSL, q-sofa, case - 1 time

KlinObskommune har også laget opplæringsressurser til trinn 1 med Power Point og eget fagkompendium. Du finner det her.

 

Fagdager for instruktører/ressurspersoner

Fagdag for Observasjons- og NEWS-instruktører 24. mai 2022
Opptak av Kurs i PEVS, -bruk av NEWS på barn 9. desember 2021

 

Digital fagsamling for nye NEWS2-instruktører 2. desember 2021

 

Fagdag for NEWS2-instruktører 3.mai 2021

Bestillinger og lenke til skjemaer

Bestilling av lommekort og ISBAR-blokker

Trenger du flere lommekort eller ISBAR-blokker, kan du benytte kommunens eget trykkeri eller kontakte bedriftene listet opp under her. Fordelen med lommekortene fra Kanonbra reklame er at de kan vaskes med sprit. De koster derfor noe mer.

For bestilling av lommekort kan du kontakte:
KANONBRA REKLAME AS
Stoaveien 3c, 4848 Arendal
Telefon 95 22 12 12
E-post: post@kanonbra.no

Mal lommekort NEWS2, side 1
Mal lommekort NEWS2, side 2
Mal lommekort ABCDE/ISBAR, side 1
Mal lommekort ABCDE/ISBAR, side 2

For bestilling av ISBAR-blokker kan du kontakte:
Grimstad Trykkeri - Steinmoen
Lillesandsveien 25, 4877 Grimstad
Telefon 37 04 26 75
E-post: digitalprint@getmail.no

Mal ISBAR-blokk

Lenke til skjemaer

Mal lommekort NEWS2, side 1
Mal lommekort NEWS2, side 2
Mal lommekort ABCDE/ISBAR, side 1
Mal lommekort ABCDE/ISBAR, side 2
Observasjonskurver 
NEWS2-kort
ISBAR-skjema
NEWS2-prosedyre, fra Kristiansand kommune
Lenke til DisDAT-skjema
Lenke til MOBID-2 skjema

Har du spørsmål og problemstillinger, ta kontakt

USHT Agder Vest
Cathrine Humlen Ruud
Fagkoordinator lindring
Helse og mestring, Kristiansand kommune
Tlf. 952 83 695
Mail: cathrine.humlen.ruud@kristiansand.kommune.no

USHT Agder Øst
Merethe Andreassen Land
Fagkoordinator
Utviklingsavdelingen, Grimstad kommune
Tlf. 986 52 855
Mail: Merethe.A.Land@grimstad.kommune.no