Gravearbeid

KORT FORTALT

  • Når kommunen graver i gata eller veien din, finner du utfyllende informasjon om det her.
  • Nedenfor har vi fordelt kommunens graveprosjekter på bydelene.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.
  • Her finner du kart og kort informasjon om alle gravearbeider og hvem som graver.
Sentrum

Skippergata

Østre Ringvei

Marviksveien

Dronningens gate/Kirkegata

Torridalsveien

Nord

Gangdalsveien

Vest

Kjerrheibakken

Strosdalen pumpestasjon

Åshavn og Alsviga

Monan Pumpestasjon

Hølleveien

Stauslandsveien

Voielia og Brøviglia

Måkeveien

Kjos Ringvei

Mjåvannsvegen

Jaktoddveien

Eikeheia

Øst

Topdalsfjorden

Søylekilen pumpestasjon

Fjellveien

Moneheia

Torsvikkleiva/Sømsveien