Gravearbeid

KORT FORTALT

  • Når kommunen graver i gata eller veien din, finner du utfyllende informasjon om det her.
  • Nedenfor har vi fordelt kommunens graveprosjekter på bydelene.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.
  • Her finner du kart og kort informasjon om alle gravearbeider og hvem som graver.
Sentrum

Østre Ringvei

Prosjekt Vestre Strandgate

Tegleverksveien

Nord

Eventyrveien

Nodeland stasjon

Setesdalsveien ovenfor bryggeriet

Vest

Gislemyrveien 

Slettheiveien 50-58

Korvettveien

Øst

Balchens vei

Elgstien