Gravearbeid

KORT FORTALT

  • Når kommunen graver i gata eller veien din, finner du utfyllende informasjon om det her.
  • Nedenfor har vi fordelt kommunens graveprosjekter på bydelene.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.
  • Her finner du kart og kort informasjon om alle gravearbeider og hvem som graver.
Sentrum

Jegersbergveien

Parkveien/Olaf Benneches gate

Bergtoras vei

Odderøya

Eg pumpestasjon

Nord

Gangdalsveien

Vest

Vaktheia

Skinnarsmoen 

Fidjemoen

Gislemyrveien 

Blomstervegen

Øst

Moneheia

Dvergsnesveien

Haumyrveien/Haumyrlia