Gravearbeid

KORT FORTALT

  • Når kommunen graver i gata eller veien din, finner du utfyllende informasjon om det her.
  • Nedenfor har vi fordelt kommunens graveprosjekter på bydelene.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.
  • Her finner du kart og kort informasjon om alle gravearbeider og hvem som graver.
Sentrum

Kristian IVs gate

Dronningens gate/Kirkegata

Eg pumpestasjon/Elvegata

Torridalsveien/Sommerrogata

Nord

Gangdalsveien

Vest

Rognelia

Tverrmoen

Nygårdsheia

Vaktheia

Skinnarsmoen 

Fidjemoen

Øst

Moneheia Båsefjellveien

Torsvikkleiva/Sømsveien

Vardåsveien

Dvergsnesveien