Gravearbeid

KORT FORTALT

  • Når kommunen graver i gata eller veien din, finner du utfyllende informasjon om det her.
  • Nedenfor har vi fordelt kommunens graveprosjekter på bydelene.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.
  • Her finner du kart og kort informasjon om alle gravearbeider og hvem som graver.
Sentrum

Marviksveien

Dronningens gate/Kirkegata

Torridalsveien

Nord

Gangdalsveien

Vest

Kjos Ringvei

Mjåvannsvegen

Jaktoddveien

Eikeheia

Rognelia

Øst

Moneheia

Torsvikkleiva/Sømsveien